Torsdag blev sløret løftet for det nye Ingeborggården, der i fremtiden skal danne ramme om 200 plejeboliger og samtidig være klubhus for Frederiksberg Boldklub. Omkring 150 gæster var mødt op for at få et kig, og det glædede borgmester Jørgen Glenthøj.

”Når vi planlægger et kombineret plejecenter og klubhus for den lokale fodboldklub, så er det fordi, vi ønsker en mangfoldig by med masser af mødesteder for børn, unge, voksne og gamle. Når vi skaber nye rammer, som her med Ingeborggården, så tænker vi det fællesskab ind. Derfor er det vigtigt med dialog allerede tidligt i projektet,” siger han.

Ved åbent hus-arrangementet var der også lejlighed til at komme med gode idéer til udearealerne. Her er der allerede planlagt en forbedring af den gennemgående sti i området, så stiforbindelsen kan bidrage til byrummet ved at kombinere tilgængelighed, bevægelse og sport. Der afholdes snart en workshop for naboer om netop det udendørs byrum, hvor repræsentanter for områdets beboerforeninger og grundejerforeninger er blevet inviteret.

Formand for Frederiksberg Kommunes Ældre- og Omsorgsudvalg, Thyge Enevoldsen (Ø), var glad for de mange forslag: ”Det er vores håb, at alle borgere i området kommer til at nyde godt af dette løft. Det skal først og fremmest ske ved, at udearealerne giver masser af mulighed for ophold, mødesteder og oplevelser, så de understøtter fællesskabet og bidrager til den lokale sammenhængskraft,” siger han.

Hele området vil i de kommende år også indgå i et byudviklingsprojekt, der blandt andet indebærer nyt kunstgræs på boldbanerne og skybrudssikring.

Totalentreprenøren er G.V.L. Entreprise A/S med RUBOW Arkitekter A/S, BBP Arkitekter A/S og DOMINIA A/S som underrådgivere. Det nye Ingeborggården forventes at være færdigt i 2023.

Læs mere her.