Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier blevet enige om en gradvis og ansvarlig genåbningsplan, og fra i dag kan danskerne bestille udbetaling af deres resterende indefrosne feriepenge. Udbetalingen forventes at sende 22 mia. kroner ud til danskerne, hvilket ventes at løfte beskæftigelsen med ca. 5.000 personer i år. Regeringen lægger desuden op til yderligere likviditetstiltag for 73 mia. kroner til gavn for dansk erhvervsliv. Således skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Flere og flere danskere vaccineres, og foråret giver smittespredningen sværere vilkår. På den baggrund har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om en samlet plan for genåbningen af Danmark. Aftalen ventes at løfte samfundsøkonomien med 6-8 mia. kroner om måneden frem mod maj.

Dansk økonomi har været hårdt ramt af krisen, som sidste år førte til en tilbagegang på 3,3 pct. af BNP. Det er dog et væsentligt mindre tilbageslag, end der en overgang var frygt for, og økonomien er godt rustet til at komme igen i takt med, at samfundet åbnes på ny. Nu får økonomien yderligere en saltvandsindsprøjtning, når danskerne fra i dag kan bestille deres resterende indefrosne feriepenge.

Finansminister Nicolai Wammen siger: Vi har ført en økonomisk politik, som har holdt hånden under tusindvis af arbejdspladser og hjulpet danske virksomheder gennem krisen. Samtidig har vi investeret klogt i f.eks. grøn genstart og digitale tiltag, som i takt med genåbningen vil bidrage til at skubbe gang i økonomien. Nu sender vi yderligere 22 mia. kroner ud til danskerne med feriepengene. Det vil i den næste tid komme en række af de erhverv, som har været hårdt ramt af krisen, til gode.

Det forventes, at udbetalingen af de resterende feriemidler vil udgøre ca. 36 mia. kroner svarende til 22 mia. kroner efter skat. Det er en markant stimulering af dansk økonomi, som fortsat er påvirket af krisen.

Finansminister Nicolai Wammen siger: Udbetalingen af feriepengene giver f.eks. danskerne mulighed for at støtte lokale erhvervsdrivende, som har været hårdt ramt. I takt med at samfundet åbnes, vil nogle måske gå ud og spise en ekstra gang eller booke en overnatning på en kro eller et hotel. På den måde kommer pengene til at gøre gavn hos dem, som har haft det rigtig svært under krisen – men som har ydet en stor indsats for at begrænse smitten ved at holde lukket.

På den korte bane vurderes udbetalingen af feriepengene at øge beskæftigelsen med 5.000 personer. Med genåbningen skønnes flere end 100.000 danskere at kunne vende tilbage til deres arbejde.

Desuden lægger regeringen op til at stille yderligere lån for 73 mia. kroner til rådighed for dansk erhvervsliv. Det vil bringe de samlede likviditetsinitiativer op på ca. 670 mia. kroner.

Samlet set har regeringen indgået aftaler om stimuli af dansk økonomi for ca. 135 mia. kroner under krisen. Den finanspolitiske indsats holdt hånden under næsten 80.000 danske job sidste år og forventes at holde hånden under 55.000 job i år og 45.000 næste år.

Læs faktaark om status for dansk økonomi

Læs faktaark om udnyttelse af låneordningerne

Læs faktaark om udvidelse af A-skattelåneordning

Læs faktaark om udvidelse af momslåneordning

Læs faktaark om hjæpepakker til virksomheder

Læs faktaark om førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler i efteråret 2020 – nøgletal