HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om vandet der løber:

Når arbejdspladser, hoteller, cafèer, tandlæger, skoler, institutioner mv. genåbner, bør det ske på den rigtige måde. Både drikkevandsrør og varmtvandsrør skal skylles godt igennem for at undgå bakterier i vandet. HOFOR giver her en enkel opskrift til en forsvarlig genåbning for vandet.

Lad vandet løbe, foto: HOFOR

Skoler, institutioner, arbejdspladser, mange hoteller og andre bygninger har i en længere periode været lukket eller haft nedsat aktivitet. Vandforbruget har derfor mange steder været nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af legionella og andre bakterier i bygningernes vandsystem.

“Det er vigtigt, at ejere og administratorer er opmærksomme på at sikre vandkvaliteten, når bygningerne genåbnes. Det gælder simpelthen om, at vandsystemerne i bygningerne tømmes for gammelt, stillestående vand. Og det gør man helt enkelt ved at lade vandet løbe. Både det kolde og det varme vand,” siger driftschef Ole Skytte, HOFOR.

HOFOR anbefaler, at man følger denne opskrift, når stedet genåbner:

Drikkevand – det kolde vand

Koldtvands-hanerne åbnes. Lad vandet løber nogle minutter til det det er koldt og lugtfrit.. På den måde sikrer man, at det vand, der herefter tappes fra vandhanerne er friskt og nyproduceret fra vandværkerne.

Husk også at tømme eventuelle kaffemaskiner og koldvandsbeholdere for gammelt vand.

Det varme vand

Selvom man ikke drikker det varme vand, så bør også varmtvands-systemet skylles godt igennem for at hindre opblomstring af legionella-bakterier, som kan udvikle sig i lunt vand. HOFOR anbefaler, at stedets varmemester eller tekniker sørger for udslamming af varmtvandsbeholderen og herefter ved høj temperatur (65-70 grader) gennemskyller varmtvandsrørene. Efter endt gennemskylning ved høj temperatur sættes varmtvands-temperaturen igen på de sædvanlige 55 grader. Det vil sikre, at eventuelle legionella-bakterier renses ud af systemet.