Fotos: Pressefotos

                                                                                                                                                                                                 

Nu starter slaget om Frederiksberg Hospital

 

På Frederiksberg udgør vores hospital nærmest en hel bydel med mange, forskelligartede bygninger og grønne områder. Men tiden som hospital synger på sidste vers, og i de kommende år skal det besluttes, hvad hospitalsområdet fremover skal bruges til.

Lav derfor en erhvervspark ud af Frederiksberg Hospital. Sådan lyder et af forslagene i Peter Fjerrings nye debatbog om fremtidens Frederiksberg.

– Om få år slutter en æra på Frederiksberg, når vores over 110 år gamle hospital lukker og flytter aktiviteterne til Bispebjerg. Samtidig oplever Frederiksbergs erhvervsliv fremgang som et af de steder i Danmark med den største koncentration af nye virksomheder. Derfor kan en del af hospitalet passende blive omdannet til iværksætterhus og erhvervspark, siger Peter Fjerring.

Peter Fjerring opstiller scenarierne i bogen ”Ni liv på Frederiksberg”, hvor han præsenterer forskellige tanker og idéer til fremtidens Frederiksberg. Peter Fjerring har de senere år været optaget af udvikling og fornyelse på Frederiksberg gennem både det lokale foreningsliv og partiet Venstre, som han også er byrådskandidat for ved kommunalvalget den 21. november.

Han forklarer:

– I stedet for at lade en ejendomsudvikler omdanne Frederiksberg Hospital til boliger, kunne området i stedet bruges til udvikle nogle af de faciliteter, vi behøver for at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted. Det kunne være et iværksætterhus med et inspirerende miljø for nye virksomheder eller det kunne være et sundhedshus for læger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer og andre erhvervsdrivende inden for sund livsstil, for bare at nævne to muligheder.

Anvendelse af dele af hospitalsområdet til et iværksætterhus vil være med til at fastholde Frederiksbergs styrkeposition på erhvervsområdet, er budskabet fra Peter Fjerring:

– På Frederiksberg er det omkring ti procent af alle virksomheder, der er iværksættere. Et iværksætterhus på Frederiksberg, hvor nye virksomheder kan have deres første forretningsadresse og adgang til fælles faciliteter som mødelokaler, reception og kantine, vil gøre de nye virksomheder endnu mere levedygtige. Og der er ikke tale om sværindustri, idet et iværksætterhus særligt skal rette sig mod højteknologiske projekter som sundhedsartikler, it og kommunikation, udtaler Peter Fjerring.

Region Hovedstaden, der ejer området, ønsker at sælge Frederiksberg Hospital, på nær de lokaler der skal rumme et psykiatrisk center. Det ligger næppe i kortene, at Frederiksberg Kommune skal købe de mange bygninger, men kommunen har indflydelse på deres anvendelse ved at stille specifikke krav i lokalplaner. Hospitalsområdets fremtid bliver således kommunens vigtigste byudviklingsprojekt i de kommende år, lyder det fra Peter Fjerring.

– Men det allervigtigste, synes jeg, er faktisk, at hospitalsområdets fremtid bliver en beslutningsproces, hvor forskellige gode kræfter bliver inddraget mest muligt. Og hvor det ikke i for høj grad bliver et kommunalt projekt, men borgernes, foreningernes og erhvervslivets projekt, slutter han.

Bogen ”Ni liv på Frederiksberg” kan hentes som e-bog på hjemmesiden. 

Pressemeddelelse – Peter Fjerring, kandidat for Venstre ved kommunevalget.