Frederiksberg Kommune overholdt budgettet sidste år på trods af mange, høje og uforudsete udgifter. Borgmester roser medarbejdere for indsatsen.

Frederiksberg Kommunes indsats for at holde budgettet og styre udgifterne i en svær tid, ser ud til at virke. Kommunens regnskab for 2022 viser et mindre forbrug på 4,4 millioner kroner, og det glæder borgmester Michael Vindfeldt (S):

”Det er et fantastisk godt resultat. Vi har afværget et truende underskud på mellem 60 og 90 millioner kroner og en trussel om, hvis vi ikke greb ind, på sigt at blive sat under administration. Vores fælles indsats overalt i kommunen har båret frugt, og det er så flot et resultat,” siger han.

Det truende underskud skyldtes blandt andet energiprisernes himmelflugt, inflation, udgifter til ukrainske flygtninge, der endnu ikke er refunderet, samt et stort udgiftspres på de specialiserede områder i lighed med andre kommuner.

Alle afdelinger og institutioner blev pålagt en – i første omgang foreløbig, men senere varig – besparelse på 1,5 procent af deres budget sidste år, ligesom flere dyre anlægsprojekter blev sat i bero.

Michael Vindfeldt understreger, at der fortsat er udfordringer for kommunens økonomi, og derfor er der også besluttet en række besparelser i dette års budget.

”Jeg ved godt, at det er hårdt derude, og det var bestemt heller ikke min drøm at skulle stå i spidsen for spare-budgetter i min første tid som borgmester. Men økonomien skal hænge sammen, og det er det ansvar, vi som politikere må tage på os. Det har vi gjort, og vi kan lykkeligvis konstatere, at indsatsen virker. Mest af alt vil jeg gerne rose medarbejdere og ledere overalt i kommunen for at udvise sparsommelighed og tilbageholdenhed, og så takker jeg alle borgerne for forståelse for, at tiderne er hårde, og at vi må prioritere skarpt. Også tak til en samlet kommunalbestyrelse for i april sidste år at bakke op om opbremsningen,” siger han.

Det er første gang i tre år, at Frederiksberg overholder sit budget.

Kilde Frederiksberg Kommune. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk