Tirsdag indviede Frederiksberg Kommune 20 nye nyttehaver, som skal passes af borgerne i området ved Solbjerg Parkkirkegård. Haverne er et led i byens strategi, der skal skabe mere bynatur og biodiversitet.

Interessen var massiv, da Frederiksberg Kommune tidligere på året udbød 20 nyttehaver på Søndre Fasanvej ved Solbjerg Parkkirkegård, hvor lokale familier kan dyrke grøntsager, krydderurter og blomster. 115 familier viste interesse, så der måtte trækkes lod om de heldige 20.

Nyttehaverne blev indviet tirsdag, og borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over den store interesse:

”Nogen spørger måske: Hvilken nytte gør 20 nyttehaver? Svaret er: En hel masse. Ikke alene for de 20 familier, der får glæde af dem, men også for hele byen. For sammenlagt med lommeparker, små byhaver, lodrette haver, grønne tage, masser af træer og alle de andre ting, vi arbejder med, så gør de en stor forskel for bynaturen og biodiversiteten” siger han.

Formand for Frederiksberg Kommunes Miljø-, Bynatur – og Mobilitetsudvalg, Jan E. Jørgensen (V), lægger også stor vægt på indsatsen:

”Interessen for at passe en nyttehave viser noget om frederiksbergborgernes grønne og bæredygtige engagement. Byen og naturen er ikke modsætninger, tværtimod. Byen skal også rumme naturen, og disse nyttehaver er blot et eksempel ud af mange, der viser, at Frederiksberg rummer det hele. Det er bare flot opbakning og lover godt for det fortsatte arbejde for biodiversitet og bynatur,” siger han.

Nyttehaverne kan vise sig at skulle flytte med tiden. Der er nemlig et udviklingsarbejde i gang for selve kirkegården, som kan komme til at inddrage området med nyttehaver. I det tilfælde afvikles haverne ikke, men flyttes til andre steder.

Kilde

Foto: ABW