Michael Vindfeldt (A) overtog formelt posten som borgmester på Frederiksberg den 1. januar. Mandag den 3. januar var første mødedag på rådhuset.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Ved årsskiftet begyndte landets kommuner en ny valgperiode fra 2022 til og med 2025. På Frederiksberg sker det med den nye borgmester Michael Vindfeldt i spidsen for kommunalbestyrelsen:

”Jeg er utrolig glad for den tillid, som vælgerne og mine kolleger har vist mig. Blandt mine allervigtigste fokusområder er, at Frederiksberg skal være en blandet by med boliger, som mennesker med ganske almindelige indkomster kan betale. Derfor har jeg allerede første dag møde med de nye beboervalgte bestyrelsesmedlemmer for Frederiksberg Boligfond, og arbejdet for den blandede by vil i det hele taget fylde meget i den første tid,” siger han.

Første dag i borgmesterstolen byder også på et møde med 1. viceborgmester Lone Loklindt (B), som Michael Vindfeldt får et meget tæt makkerskab med i det daglige arbejde:

”Det bliver et tæt parløb, hvor 1. viceborgmesteren kommer til at repræsentere byen langt mere, end der tidligere har været tradition for. Lone Loklindt kommer også til at arbejde målrettet med nogle af de helt store byudviklingsprojekter, for eksempel Hospitalsgrunden og en mulig nedrivning af Bispeengbuen, og også det taler for løbende, tæt samarbejde og dialog mellem os.”

Michael Vindfeldt er 40 år, uddannet cand.jur. og har frem til sin tiltrædelse været partner i advokatfirmaet Sirius. Han blev medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse i 2006, og har siden 2014 været rådmand. Han blev 2. viceborgmester i 2015.

Kilde.