Frederiksbergs plan for at blive CO2 neutral i 2030 har opnået godkendelse af det internationale bynetværk C40. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Frederiksbergs Kommune har i en årrække arbejdet på at sikre den grønne omstilling og forberede byen mod klimaforandringer. Nu har Frederiksberg Kommune dokumenteret indsatsen i en samlet klimaplan, som er blevet godkendt af bynetværket C40. Det betyder, at byens handlingsplan for at opnå CO2-neutralitet i 2030 matcher Parisaftalen. Det vækker glæde hos borgmester Simon Aggesen (C):

”Jeg er meget glad for, at vores klimaarbejde nu har fået ”det grønne stempel”, der viser, at vores planer lever op til en international standard og på den måde dokumenterer vores vej til CO2-neutralitet i 2030. Klimaforandringerne er en realitet, der kræver handling nu og her. Derfor vil Frederiksberg den grønne omstilling, og en vigtig faktor i at sikre en grønnere og sundere by bliver at omstille forsyningssektoren, så vi kan levere 100 procent grøn fjernvarme. Samtidig handler det om, at vi fremtidssikrer byen for vores børn og børnebørn. Vi har en meget ambitiøs kommunalbestyrelse på dette område.”

Frederiksberg har gennem en årrække arbejdet med omfattende klimatiltag og siden 2005 er CO2-udledningen reduceret med over 50 procent. I 2030 skal Frederiksberg være CO2-neutral, og klimaplanen viser, hvordan det skal foregå. Forsyningssektoren skal omstilles til 100 procent grøn fjernvarme. Derudover fremtidssikres byen mod skybrud, og transportsektoren skal omstilles til i høj grad at være baseret på grønne drivmidler.

Den nye klimaplan udspringer af DK2020-arbejdet, hvor Frederiksberg sammen med 19 andre danske kommuner har været frontløbere ved at forpligte sig til at lave klimaplaner af international standard. Det arbejde, håber Simon Aggesen, fortsætter:

”Med DK2020 går vi sammen med en række kommuner forrest for at løfte vores lokale klimaarbejde til internationale standarder. Det har været en udpræget succes, og derfor agter vi på Frederiksberg at fortsætte det arbejde og fastholde den forpligtelse, vi som kommune har for at fremtidssikre vores by. Derfor ser jeg frem til at invitere DK2020 kommunerne til en klimakonference på Frederiksberg senere på året. Det er nu, vi skal vise politisk handlekraft og styrke samarbejdet på tværs af kommuner,” siger Simon Aggesen.

Fakta om Frederiksbergs C40-godkendte klimaplan
Klimaplanen viser vejen mod CO2-neutralitet i 2030. Elementer i klimaplanen er blandt andet:

  • Grøn ejerstrategi der sikrer 100% grøn fjernvarme.
  • Der anlægges nye skybrudsprojekter der tilsammen kan håndtere over 250.000m3 regnvand.
  • Omstilling af transportsektoren der sikrer ladegaranti til elbiler. Frederiksberg Kommunes egne køretøjer skal køre på el og busser skal være nulemissionsbusser.
  • Nedbringelse af varmeø-effekten ved nedkølning af byen på udvalgte lokationer.