Frederiksbergs idrætsforeninger åbner dørene for en række arrangementer til unge og studerende, hvor alle uanset form og niveau kan prøve forskellige idrætter og opleve glæden ved at være aktiv med andre.

Formand for Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg Lotte Kofoed (SF) er glad for, at foreningerne på Frederiksberg står klar til at byde de nye

Pressefoto / DGI Fotoarkiv – Moment Fotografi

studerende ind i foreningslivet: ”Jeg ved fra mig selv, at det er en stor ting at flytte til Frederiksberg for at studere. Derfor er jeg glad for, at vores foreninger gør en særlig indsats for at tilbyde en masse fede aktiviteter, der kan gøre det lettere at blive en del af et meningsfuldt fællesskab her på Frederiksberg.”

Lauge Rosendahl, som går på 5. semester på CBS er en af dem, som har fundet vej ind i et af de gode fællesskaber. For ham har foreningslivet haft en afgørende betydning for hans trivsel. Han fortæller: ”CBS Shotokan har givet mig en ufattelig følelse af at have et ekstra hjem midt på Frederiksberg.”

Man finder de åbne træninger lige herhvor man blandt andet kan søge på alder eller ugedag.

Fakta:

·         Frederiksberg er en aktiv studieby, hvor over halvdelen af byens tilflyttere er studerende. Hvert år starter derfor tusindvis af nye studerende på Frederiksberg, og for mange betyder det samtidig starten på et nyt liv væk fra familie, venner og netværk.

·         I ”Bevæg dig for livet – Frederiksberg” arbejdes der på, at gøre det attraktivt for endnu flere at være med i idrættens fællesskaber. Sådan at endnu flere får muligheden for at styrke deres livskvalitet og opleve glæden ved regelmæssig motion.

·         41 pct. af studerende, der er faldet fra en uddannelse, angiver, at de i nogen eller høj grad valgte at forlade deres uddannelse, fordi de følte sig ensomme.” Analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Frafald og studiemiljø (ufm.dk)