På fire årlige møder beslutter Frederiksbergfondens bestyrelse om en ansøgning kan opnå støtte. Ansøgninger kan indsendes løbende og du kan læse på deres hjemmeside frederiksbergfonden.dk, hvad ansøgningen skal indeholde af formalia m.m. og hvordan du fremsender oplysningerne til fondens digitale ansøgningssystem.

Frederiksbergfonden støtter tre retninger:

• Opvækst på Frederiksberg. Børns og unges muligheder for at udfolde sig socialt, kulturelt, fagligt og bevægelsesmæssigt.

• Oplevelser på Frederiksberg. Initiativer som bidrager til en bred vifte af kulturtilbud. Initiativerne må gerne aktivt inddrage Frederiksbergs borgere og virksomheder og gerne tiltrække gæster udefra.

• Medborgerskab på Frederiksberg. Borgere der involverer sig sammen med andre og gør en forskel. Frederiksbergfonden støtter et stærkt civilsamfund gennem bidrag til organisationer, foreninger, arrangører og frivillige.

Ansøgningsfrister:
1. marts 2022 
10. juni 2022 
1. september 2022
1. december 2022 

Foto: ABW