Frederiksberg Kommune lægger op til at skærpe miljøzonen, så dieselpersonbiler fra efteråret 2023 ikke må køre på Frederiksberg med mindre de har et partikelfilter. Indsatsen er et led i strategien for at få endnu renere luft i byen.

Foto: ABW

Frederiksbergs borgere skal kunne trække vejret, uden deres sundhed påvirkes af forurening. Det er det overordnede mål i Frederiksbergs strategi for ren luft, og den 20. juni tog byen endnu et skridt i den rigtige retning.

Det skete, da Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttede, at personbiler, der kører på diesel omfattes af miljøzonen og dermed ikke længere er tilladt på Frederiksbergs gader, med mindre de har monteret et partikelfilter.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) er glad for beslutningen: ”Det skal på alle måder være sundt at bo på Frederiksberg, så det er helt naturligt for os at skærpe miljøzonen, nu hvor Folketinget har givet os mulighed for at gøre det. Beslutningen går fint hånd i hånd med byens satsning på at blive Danmarks elbilby nr. 1 og vores vedvarende fokus på miljø og klima,” siger han.

De skærpede regler kommer til at berøre cirka 600 ældre biler på Frederiksberg og ca. 90.000 køretøjer på landsplan, der endnu ikke har partikelfilter. Alle berørte ejere får et brev i deres e-Boks om ordningen, og om deres muligheder for at søge dispensation og for at få et tilskud til partikelfilter på op til 2000 kroner. Et partikelfilter koster typisk mellem 6.000 og 10.000 kroner.

Formand for Frederiksberg Kommunes Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalg, Jan E. Jørgensen (V), understreger, at indsatsen kommer til at have stor effekt: ”Vi gør ikke det her for at genere ejerne af ældre dieselbiler, men fordi der er en markant sundhedsgevinst for os alle sammen. Partikelforureningen fra udstødningen vil mindskes med knap 40 procent, og de skadelige NOx- kvælstofoxider reduceres med 10 procent. Det vil altså bidrage til en markant forbedring af luften,” siger han.

Beslutningen er i høring fra den 27. juni, og hvis høringen ikke giver anledning til ændringer, forventes de nye regler at træde i kraft 1. oktober 2023.

Beslutningen kommer i høring fra 27. juni på frederiksberg.dk/blivhoert.

Kilde.