Med et nyt boligudspil vil Frederiksberg Kommune sikre en mere blandet by med flere nye almene boliger. Udspillet lægger også op til at bruge kommunal garanti til at støtte etableringen af fællesskabsorienterede andelsboliger på Frederiksberg.

Foto ABW

Mandag den 20. juni vedtog kommunalbestyrelsen et nyt boligudspil, der skal sikre, at Frederiksberg også fremover er en by med plads til alle. Udspillet rummer i alt 8 tiltag, som der nu skal arbejdes videre med. Kommunen vil blandt andet sikre, at der bliver opført flere almene boliger og andelsboliger, som er til at betale med almindelige lønninger.

Det glæder borgmester Michael Vindfeldt (S): ”Frederiksberg skal være en by for alle, hvor både børnefamilier, ældre og unge kan bo og leve godt hele livet. Det kræver boliger, der er til at betale, og som kan opfylde de forskellige behov vi har i livets mange forskellige faser. Det er et af de emner, der optager mig allermest som borgmester, og derfor ser jeg også frem til at drøfte udspillet med borgerne, folk i branchen og de mange andre gode kræfter, der skal være med til at realisere planerne”, siger han.

Det nye boligudspil tager afsæt i den nuværende boligpolitik, som blev vedtaget i 2021, og inviterer til dialog om den vifte af muligheder, der er for at skabe en by for alle. En af de aktuelle udfordringer er de stigende bolig- og grundpriser, som udfordrer mangfoldigheden – både i forhold til boliger og erhvervslokaler. Derfor vil kommunen nu kigge på, hvad der er af eksisterende alternativer til den gængse form for boligudvikling, som vi kender i dag. Samtidig skal rammerne – f.eks. finansieringsreglerne – kigges godt efter i sømmene.

Konkret vil kommunen arbejde videre på et boligprojekt med Fonden for Billige Boliger, hvor en andelsboligforening bliver lavet som et byggefællesskab mellem borgere, som på den måde kan være med til at udvikle deres egne boliger. Fonden stiller med mellemfinansieringen og kommunen er garantistiller. Pilotprojektet skal danne grundlag for erfaringer, som kommunen ønsker at gøre sig forud for at arbejdet med grundsalg og byggeprojekter begynder på Frederiksberg Hospital.

Formand for Klima, Plan og Boligudvalget Pelle Dragsted (Ø) og formand for By- og Erhvervsstrategisk udvalg Lone Loklindt (RV) er begge glade for det nye boligudspil: 

”Hver eneste dag forsvinder betalbare boliger fra Frederiksberg, fordi ejendomsinvestorer driver lejepriserne opad, mens priserne på andels- og ejerboliger stiger. Hvis vi skal bevare Frederiksberg som en by, hvor også pædagogen, postbuddet og pensionisten kan bo, så skal der politisk handling til. Med den nye boligplan gør vi alt, hvad vi kan indenfor de kommunale rammer, for at levere på de løfter vi gav frederiksbergborgerne om en ny og mere social boligpolitik i kommunen”, siger Pelle Dragsted, mens Lone Loklindt understreger behovet for at revitalisere andelstanken: ”Det er væsentligt, at vi på Frederiksberg viser, at man kan skabe rammerne for en blandet beboer- og ejersammensætning. Med boligudspillet er det min forhåbning, at Frederiksberg ikke bare kan få flere almene boliger, men også være med til at revitalisere andelstanken i storbyen og andre fællesskabsorienterede boliger som f.eks. byggefællesskaber”.

Med det nye oplæg til et boligudspil for Frederiksberg inviteres der nu til dialog med både borgere, investorer og andre interessenter på området. Idéer fra denne dialog vil bl.a. indgå i justeringer af kommuneplanen.

Kilde.