Nu får Frederiksbergs skoleelever mulighed for at blive undervist i Frederiksbergs spændende historie. Byens Stadsarkiv er nemlig klar med helt nye digitale skolepakker til alle aldersgrupper. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Ligestilling, skoler og sundhed. Det er bare nogle af temaerne i de historiske skolepakker, Frederiksberg Stadsarkiv tilbyder lærere og elever. Frederiksberg Stadsarkiv har udarbejdet skolepakkerne i efteråret, og nu ligger de frit tilgængeligt og klar til at blive downloadet på stadsarkivets hjemmeside.

Borgmester Simon Aggesen (C) er begejstret for det nye tilbud: ”Det er vigtigt, at også vores yngste borgere får viden om og forståelse for historien. Jeg synes, det er fremragende, at stadsarkivet stiller den viden til rådighed, vel at mærke bearbejdet på en måde, så den er tilgængelig for børn og unge. Jeg tror og håber, materialet bliver en vigtig del af hverdagen og undervisningen ude på skolerne,” siger han.

Også formand for Frederiksberg Kommunes Kultur og Fritidsudvalg, Nikolaj Bøgh (C), glæder sig over det nye tilbud: ”Jeg er imponeret over kvaliteten af skolepakkerne. De giver eleverne et indblik i historien på en vedkommende og interesseskabende måde, og de gør historien tilgængelig for alle aldersgrupper,” siger han.

Skolepakkerne er inddelt i temaer og bygget op om arkivalier og andet materiale fra Stadsarkivets samlinger. En pakke består typisk af materiale til eleverne, materiale til læreren samt en lærervejledning.

Alle materialer kan downloades frit på Digital Skoletjeneste | Frederiksberg Stadsarkiv.

Fakta om skolepakker

  • Der er pakker om Frederiksbergs historie, ligestilling, skoler, social historie, sundhed og 2. verdenskrig.
  • Pakkerne er målrettet forskellige alderstrin.
  • Frederiksberg Stadsarkiv vil gerne udarbejde flere pakker. Alle forslag er velkomne på stadsarkivet@frederiksberg.dk.