Dansk Byggeri har netop kåret Frederiksberg som en af årets højdespringere i erhvervsvenlighed, og det er særdeles velfortjent, mener Frederiksberg Erhvervsråd. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Frederiksberg

Frederiksberg ligger i toppen som nummer 6 blandt hovedstadens 28 kommuner, når det kommer til bygge- og erhvervsvenlighed. Det viser den årlige analyse fra Dansk Byggeri, som sammenligner landets kommuner på en række forskellige områder.

Det glæder borgmester Simon Aggesen, som også er formand for Frederiksberg Erhvervsråd. ”Vi har i kommunalbestyrelsen de seneste år lagt os i selen for at imødekomme erhvervslivet på en række punkter. Vi har blandt andet nedsat byggesagsgebyrerne til det halve. Det skal være nemt at drive virksomhed på Frederiksberg samtidig med, at vi skal værne om byen. Jeg synes, vi har fundet en god balance, og det bekræfter analysen fra Dansk Byggeri, siger borgmester Simon Aggesen (C).

Frederiksberg er på landsplan sprunget fra en plads som nummer 51 til nummer 30. Indtil for få år siden lå Frederiksberg placeret blandt de 10 dårligste kommuner i Dansk Byggeris analyse. Det er blandt andet halveringen af byggesagsgebyrerne, der trækker op, men også områder som indkomstskat, udlicitering, erhvervsaffald, nyledige i arbejde og udbud er med i den samlede vurdering.

Yder solid krisehjælp.
Frederiksberg Kommune er samtidig på forkant, når det gælder om at hjælpe virksomhederne gennem Corona-krisen. Kommunen har allerede indført en række af de tiltag, som Dansk Byggeri nu anbefaler.

”I Frederiksberg Erhvervsråd synes vi, der er grund til at fremhæve kommunens indsats på erhvervsområdet. Udover de tiltag, som nu giver en flot placering i Dansk Byggeri’s analyse, så er der hurtigt gennemført mange tiltag for at holde hånden under erhvervslivet i Corona-perioden, og det har været en velkommen hjælp til virksomhederne,” siger næstformand i Frederiksberg Erhvervsråd Henriette Dybdal Cajar, der også er partner og adm. direktør i det rådgivende ingeniørfirma Sinuz.

Med afsæt i Corona-krisen har Frederiksberg blandt andet fremrykket betalinger til leverandørerne, så de har penge i kassen, udskudt betalingen af årets dækningsafgift samt givet henstand med huslejebetaling til private erhvervsdrivende i kommunens ejendomme. Derudover er der taget en række andre initiativer, der over en bred kam skal hjælpe erhvervslivet i gang igen. Til glæde for både borgere og restauranter udvides udearealerne til servering, og byens erhvervsforening, Frederiksberg Erhverv, har fået 0,25 mio. kroner til events og gadeaktiviteter på handelsstrøgene i stedet for de aflyste FRBDAGE.

Hele Dansk Byggeri’s analyse kan læses på www.erhvervsvenlighed.dk