Trappen foran Frederiksberg Rådhus skal bygges om for at gøre det nemmere for kørestolsbrugere og gangbesværede at komme ind på rådhuset. Det nye indgangsparti forventes at stå klar medio august 2020.

Borgmester Simon Aggesen (C) glæder sig over udsigten til bedre adgangsforhold på rådhuset: ”Frederiksberg Rådhus er for alle, og derfor skal det også være nemt for alle borgere at komme ind og ud af rådhuset. Hidtil har gangbesværede og kørestolsbrugere haft svært ved at benytte hovedindgangen, men det bliver der nu lavet om på med en ny rampe ved hovedtrappen og bedre adgang til lift og elevator”.

Formanden for Bolig- og Ejendomsudvalget Helle Sjelle (C) støtter også op om ombygningen: ”Jeg ser frem til, at ombygningen af hovedindgangen forbedrer adgangsforholdene for Frederiksberg Kommunes borgere samt sikrer bevarelsen af rådhusets særlige arkitektur.”

Løsningen for den forbedrede tilgængelighed til rådhusets hovedindgang er blevet udformet i et tæt samarbejde med Handicaprådet. ”Vi er glade for at have været løbende involveret, og vi meget tilfredse med projektet. Vi ser frem til at kunne tage den nye rampe, lift og elevator i brug”, siger formanden for Handicaprådet Susanne Tarp.

Ud over at forbedre adgangsforholdene for mennesker med handicap, vil den nye rampe også betyde mindre kødannelse, når der er større arrangementer og events på rådhuset.

Projektet er udviklet i samarbejde med kommunens handicapråd og Bertelsen og Scheving Arkitekter aps. Hovedentreprenøren er Karl A. Hansen Entreprise a/s.

Ombygningen foregår fra primo februar 2020 til medio august 2020, hvor dele af rådhuspladsen vil være lukket for trafik. Besøgende på rådhuset kan fortsat bruge hovedindgangen, bortset fra nogle få dage, hvor der skal støbes et ekstra trin på fortrappen. Det er også stadig muligt at bruge indgangen i Frederiksberg Bredegade, hvor der er en stor elevator med stop på alle etager.

Kørestolsbrugere og gangbesværede kan anvende handicaptoilettet på rådhusets forplads ved deltagelse i arrangementer i rådhussalen. Adgang til toilettet sker ved at trykke på den røde knap ved siden af døren.

Fakta om projektet.
Den eksisterende lift på forpladsen fjernes
Der monteres en fast rampe udenfor i tilknytning til hovedtrappen på sydsiden forpladsen
Der monteres et ekstra trin i granit på hovedtrappen, som udligner niveauforskellen mellem hovedtrappen og vindfanget
Derudover monteres der ekstra værn på fortrappen til brug for dårligt gående borgere
Den eksisterende glaselevator ombygges og får dermed et ekstra stop med sideudgang til vindfanget. Elevatoren kan medtage op til 10 personer og brugere med gangstativer og almindelige kørestole
Den eksisterende lift samt mobile rampe i vindfanget fjernes og trappetrinene reetableres
Der monteres en ny forbedret lift i vindfanget. Liften kan skjules i en lille grube i gulvet, når den ikke er i brug
Denne nye lift vil kunne medtage kørestolsbrugere med store kørestole
Alle mobile ramper udvendigt og indvendigt udgår
Overfladen på brostensbelægningen slibes i et spor fra Frederiksberg Bredegade til rampen på forpladsen, for at forbedre adgangen til handicap p-pladserne i Frederiksberg Bredegade
De eksisterende håndlister i vindfanget forlænges ved øverste trin, så det er mere sikkert at gå ned af trappen.

Læs pressemeddelsen her.