Fra den 2. oktober kan forældre i Københavns Kommune selv vælge, hvilken daginstitution deres barn skal skrives op til – uanset om den ligger i København eller på Frederiksberg. Det er resultatet af den ny aftale, som Frederiksberg og Københavns kommuner har indgået.

Børnefamiliernes hverdag og trivsel er vigtigere end kommunegrænser. Det er baggrunden bag den nye gensidige aftale, som sikrer mere frit valg til forældrene samtidig med, at kommunen, der sælger pladsen, får en rimelig kompensation for både drifts- og ejendomsudgifter.

Dermed bliver ventelisterne til Frederiksbergs institutioner åbne for børn fra København.

Det glæder formand for Frederiksberg Kommunes Børneudvalg, Laura Lindahl (I): ”Vi har fundet en rigtig god gensidig løsning, som sætter borgerens frie valg i centrum. På Frederiksberg er vi glade for at kunne håndtere vores nuværende overkapacitet på denne måde og jeg er glad for, at vi så hurtigt kan sætte planen i værk,” siger hun.

Også børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (A) er glad for aftalen:
”Det glæder mig, at vi kan hjælpe hinanden på tværs af kommunegrænsen. Vi har stigende børnetal i København og bygger nye daginstitutioner på livet løs. Som udgangspunkt har vi de pladser, vi skal bruge. Men for nogle forældre i København kan det give god mening at vælge en daginstitution på Frederiksberg, når familiens dagligdag skal gå op i en højere enhed.”

De to kommuner har aftalt en model, hvor købte og solgte dagtilbudspladser afregnes til bruttodriftsudgiften plus et tillæg på fem procent til dækning af ejendomsudgifter.

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2018 og er foreløbigt aftalt at gælde frem til den 1. marts 2021, med mindre parterne vælger at indgå en ny aftale.

Læs mere her.