Skraldemændene på Frederiksberg har den 7. marts 2019 besluttet at nedlægge arbejdet i strid med overenskomsten. Det sker i sympati med deres kollegaer, der indsamler affald i Tårnby og Dragør Kommuner.

Skraldemændene i Tårnby og Dragør Kommuner valgte den 6. marts at nedlægge arbejdet på grund af uenigheder i forbindelse med lønforhandlinger. På den baggrund har alle skraldemænd på Frederiksberg og i København den 7. marts valgt at nedlægge arbejdet.

Når arbejdet genoptages, vil affaldet fra arbejdsnedlæggelsesperioden blive hentet i løbet af 1-2 dage. Affald, der ikke kan være i beholderne, skal samles i sorte eller klare sække ved siden af beholderne. Sørg for at sækkene ikke kommer til at blokere for beholderne. Når skraldemændene tømmer affaldet, så tømmer de først beholderne og derefter de sække, der måtte stå ved siden af.

Følg med her.

Foto: Anne Beth Witte