Frederiksberg Kommunes 15 beboelsesejendomme bliver alligevel ikke solgt til private ejendomsaktører. Det blev samtlige partier i Frederiksberg Kommunalbestyrelse enige om på et møde den 13. maj 2019.

Det blev besluttet af et flertal i kommunalbestyrelsen tilbage i 2016, at det skulle undersøges hvordan kommunens beboelsesejendomme kunne sælges, men idéen har givet bekymringer hos mange lejere. Siden beslutningen er boligpriserne steget voldsomt, og det er blevet endnu mere vanskeligt for mange at finde en bolig på Frederiksberg, der er til at betale.

Partierne ønsker at bevare den sociale balance på Frederiksberg og har lyttet til beboernes bekymringer. Derfor har partierne aftalt at droppe salget. I stedet skal der laves en langsigtet strategi for udviklingen og driften i samarbejde med en ekstern ejendomsadministrator af kommunens ejendomme, så de bliver en tryg, velfungerende og veldrevet ramme for beboernes hverdag.

Partierne er også enige om, at området omkring den vestlige del af Finsensvej skal løftes, og at dette skal ske i tæt dialog med borgere og almene boligorganisationer i området.

Læs mere her.