Altiden kommer til at stå for driften af plejecentret Akaciegården og det kommende plejecenter på Betty Nansens Allé, Betty III. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

Høj kvalitet, tryghed, livskvalitet, omsorg, selvbestemmelse og værdighed. Det er nøgleordene for Frederiksbergs Kommunes plejecentre og den hverdag, beboerne oplever der. Derfor har det også været centrale elementer i det driftsudbud, kommunen netop har gennemført. Vinderen af udbuddet blev Altiden, som i de kommende seks år, og muligvis længere, vil stå for driften af plejecentrene.

Borgmester Simon Aggesen (C) ser frem til samarbejdet: ”De ældres vilkår er afgørende her på Frederiksberg, og vi lægger stor vægt på, at alle skal have et trygt og aktivt liv med gode oplevelser, det gælder særligt beboerne på vores plejecentre. Derfor er det vigtigt, at kommunens bedømmelsesudvalg vurderer, at Altiden leverer den bedste kvalitet samtidig med at de vinder på den mest konkurrencedygtige pris alt i alt. Det giver mig meget høje forhåbninger til den hverdag, beboere, pårørende og medarbejdere kan se frem til,” siger han.

Administrerende direktør fra Altiden Miriam Toft glæder sig til samarbejdet: ”Vi er glade for at været blevet valgt til at drive de to plejecentre på Frederiksberg. Kommunens store fokus på høj kvalitet, omsorg, selvbestemmelse og værdighed er også meget vigtige områder i Altiden. Med 20 års erfaring på området, så ser vi frem til, at vi sammen skal løfte opgaven og skabe en god og indholdsrig hverdag på de to plejecentre. Vi glæder os til at komme i gang og til det fremtidige samarbejde med kommunen, medarbejdere, beboere, og pårørende.”

Udbuddet skulle egentlig have være endeligt afgjort sidste år, men på grund af uklarheder i udbudsmaterialet, trak Frederiksberg Kommune materialet tilbage, og udbød opgaven på ny.

Formanden for Frederiksberg Kommunes Ældre- og Omsorgsudvalg, Thyge Enevoldsen (Ø) lægger vægt på, at medarbejderne vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, der sikrer dem tilbud om ansættelse på uændrede løn- og ansættelsesvilkår: ”Medarbejderne gør et imponerende flot arbejde hver eneste dag. Derfor er det vigtigt, at de via reglerne om virksomhedsoverdragelse er sikret samme løn og ansættelsesvilkår som før. Deres arbejdsglæde og engagement skal være med til at opbygge den gode kultur på Betty III, når det åbner,” siger han.

Akaciegårdens medarbejdere overdrages til Altiden den 15. juni 2021. Det ny plejecenter på Betty Nansens Allé kommer til at rumme borgerne fra det nuværende Kong Frederik den IX’s Hjem samt 57 yderligere boliger til understøttelse af væksten i efterspørgslen på plejeboliger.

Medarbejderne fra Kong Frederik IX’s Hjem overdrages til Altiden 1. januar 2022, hvorefter en smidig overflytning til det nye plejecenter på Betty Nansens Allé kan sættes i gang. Indflytningen på det nye plejecenter forventes at starte 1. februar 2022.

Fakta

  • Altiden får ansvaret for pleje og omsorg for 95 beboere på Akaciegården og 125 beboere på det kommende plejecenter på Betty Nansens Allé.
  • Kontrakten løber i seks år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.
  • Altiden driver i forvejen en række plejecentre og andre omsorgsfunktioner i Danmark – og er en meget stor leverandør af omsorgsløsninger i det øvrige Skandinavien.
  • Frederiksberg Kommune driver efter dette udbud i alt 12 plejecentre. Fire i kommunal drift, fem efter driftsoverenskomst med selvejende organisationer og tre i kontrakt med private leverandører.