Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Høj kvalitet, tryghed, livskvalitet, omsorg, selvbestemmelse og værdighed. Det er nøgleordene for Frederiksbergs Kommunes plejecentre og den hverdag, beboerne oplever der. Derfor har det også været centrale elementer i det driftsudbud, kommunen netop har gennemført.   Vinderen af udbuddet blev Altiden Omsorg, som i de kommende seks år, og muligvis længere, vil stå for driften af plejecentrene. 

Borgmester Simon Aggesen ser frem til samarbejdet:  ”De ældres vilkår er afgørende her på Frederiksberg, og vi lægger stor vægt på, at alle skal have et trygt og aktivt liv med gode oplevelser, det gælder særligt beboerne på vores plejecentre. Derfor er jeg glad for den nye aftale med Altiden Omsorg, som har lovet os at fastholde og udbygge den høje kvalitet, der generelt er på byens plejecentre. Det falder godt i tråd med den nye budgetaftale, hvor vi også har sat ekstra penge af til at sikre en god hverdag på alle kommunens plejecentre,” siger han. 

Medarbejderne vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, som sikrer at medarbejderne tilbydes ansættelse på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. 

Akaciegårdens medarbejdere overdrages til Altiden Omsorg i januar 2021. Det ny plejecenter på Betty Nansens Allé kommer til at rumme borgerne fra det nuværende Kong Frederik den IX’s Hjem samt 57 yderligere boliger til understøttelse af væksten i efterspørgslen på plejeboliger. 

Medarbejderne fra Kong Frederik IX’s Hjem overdrages forventelig til Altiden Omsorg i februar 2022, afhængig af tidspunktet hvor Betty III kan tages i brug.