Frederiksberg Kommunes elever over 25 år på social- og sundhedsuddannelserne vil fremover blive tilbudt voksenelevløn under deres uddannelse, uanset om de ikke er berettiget til overenskomst eller kvalificerer sig til voksenlærlingeordningen.

Foto ABW

Fra juni 2024 får nye elever på social- og sundhedsuddannelserne over 25 år voksenelevløn, mens de tager en social- og sundhedsuddannelse i Frederiksberg Kommune. Det har kommunens Ældre- og Omsorgsudvalg netop besluttet. Borgmester Michael Vindfeldt (S) lægger stor vægt på beslutningen:

”Vi skal sikre, at byens seniorer og sårbare også i fremtiden kan få den hjælp, de har brug for. Det forudsætter, at vi som kommune kan tiltrække nok kvalificerede elever på de centrale uddannelser til for eksempel social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Derfor er jeg glad for denne beslutning, som jeg håber kan få endnu flere til at overveje at søge ind på uddannelserne i Frederiksberg Kommune”, siger han.

Også formanden for Frederiksberg Kommunes Ældre- og Omsorgsudvalg Sine Heltberg (S) glæder sig over muligheden:

”Frederiksberg har meget at byde på som arbejdsplads, for eksempel god og nærværende ledelse, indflydelse på eget arbejde, godt kollegaskab og en central beliggenhed i en grøn og smuk by. Men løn er og bliver et parameter, så det giver god mening at tilbyde voksenelevløn, og jeg håber det bidrager til, at endnu flere vil overveje en social- og sundhedsuddannelse hos os”, siger hun.

Ifølge en aftale mellem KKR og Frederiksberg Kommune om dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne skal kommunen ansætte i alt 90 social- og sundhedsassistentelver og 47 social- og sundhedshjælperelever i 2024. Ansættelsessamtalerne til holdene for juni og august er allerede i fuld gang, så hold øje med Kommunens hjemmeside, hvor alle nye stillinger bliver annonceret.

Læs mere om social- og sundhedsuddannelserne på www.frederiksberg.dk/elevuddannelser

Kilde.