”Frederiksberg skal også være en stærk kulturby på den anden side af coronakrisen,” fastslår borgmester Simon Aggesen (C). Kultur- og fritidslivet på Frederiksberg er hårdt ramt af corona-nedlukningen. Al aktivitet er lukket ned, og det kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte aktør. Det oplyses i en pressemeddelse

Derfor vil Frederiksberg Kommune hjælpe aktørerne ved at fastholde kommunens tilskud til aflyste aktiviteter og ved at give mulighed for at fremrykke udbetalinger af kommende tilskud. I alt udbetales der i den kommende uge 15,2 millioner kroner i tilskud til kommunens selvejende kultur- og fritidsinstitutioner, og der er afsat yderligere 31,1 millioner kroner i tilskud resten af året – tilskud der således kan udbetales tidligere, hvis institutionerne har behov for det. Derudover kan der fremrykkes udbetalinger af tilskud til kommunens aftenskoler på cirka 4,3 millioner kroner i det omfang, aftenskolerne ønsker det.

Borgmester Simon Aggesen lægger stor vægt på indsatsen: ”Fokus lige nu er at styre Frederiksberg bedst muligt gennem coronakrisen, og i de bestræbelser skal vi også have øje for, hvilken by Frederiksberg skal være, når vi kommer ud på den anden side. Kultur og fritidslivet er en vigtig del af Frederiksbergs DNA, og det skal det også være på den anden side. Derfor hjælper vi aktørerne økonomisk, og jeg håber og forventer, der også er statslige hjælpeordninger på vej,” siger han.

Også formand for Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Nikolaj Bøgh (C), understreger vigtigheden af et stærkt fokus på kultur og fritidsaktørerne: ”Lige nu ser vi aflyste teaterforestillinger, udstillinger, koncerter, undervisning i musikskoler og aftenskoler, foredrag og så videre, og desværre er det ikke alt, der kan udsættes til lukkeperioden ophører. Vi forsøger at afbøde de økonomiske konsekvenser, holder tæt kontakt til aktørerne og følger mulige statslige støtteordninger grundigt. Vi må og skal sikre, at vi kan genetablere kultur- og fritidslivet efter krisen; den er en vigtig del de allerfleste frederiksbergeres hverdag og liv,” siger han.