Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 2022 til og med 2025 konstituerede sig på et møde mandag den 13. december 2021, meddeler Frederiksberg Kommune.

Konstitueringen betyder, at Michael Vindfeldt (A) bliver borgmester, Lone Loklindt (B) bliver 1. viceborgmester og Alexandra Dessoy (C) bliver 2. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen besluttede følgende stående udvalg for den kommende periode:

  • By- og Erhvervsstrategisk Udvalg
  • Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget
  • Klima-, Plan og Boligudvalget
  • Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalget 
  • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
  • Ældre- og Omsorgsudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Børneudvalget
  • Undervisningsudvalget
  • Socialudvalget

Udvalgene konstituerer sig først på de konstituerende møder i januar, hvor medlemmerne af de enkelte udvalg vælger formænd og næstformænd.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Frederiksberg