Samtlige partier i Frederiksberg Kommunalbestyrelse har med afsæt i budgetforlig 2019 og på baggrund af en parkeringsevaluering aftalt at justere p-reglerne på Frederiksberg.

Ændringerne kommer til at betyde disse ting:
Parkeringsordningen digitaliseres, så parkanterne i p-zonen skal tilmelde sig med digital billet uanset parkeringens længde. Der opstilles yderligere automater for at optimere tilgængeligheden. Der tilrettelægges en overgangsperiode på 3 måneder, som sikrer, at parkanter bliver opmærksom på kravet om digital billet og ikke får pålagt afgift ved førstegangsforseelse.
Timepriserne for parkering udover 2 timer reguleres, så de generelt oprundes til ”nærmeste 5 kr.” fra 3. time. Maksimal dags- og ugepris reguleres tilsvarende.
Pendlerlicensen stiger til 500 kr.
Elbiler og plug-in hybridbiler er fortsat gratis, mens beboerlicensen miljødifferentieres, så de mest miljøvenlige biler har den laveste licens svarende til det nuværende niveau, mens øvrige biler stiger til 290 kr. årligt.
Der indføres en fleksibel beboerlicens til beboere med kortvarige leasing- og lejekontrakter.
Den maksimale parkeringslængde for trailere på offentlig vej ændres fra 24 timer til 12 timer. Endvidere indføres der i kommunens lokale bekendtgørelse: ”at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning ”.

De nye priser forventes at træde i kraft fra 1. januar 2020. Læs mere her og se licenstyperne.