Frem til sommerferien bliver cykler, der ikke er parkeret i et cykelstativ i Frederiksberg bymidte, fjernet og sat ned i kælderen under Frederiksberg Gymnasium. Indsatsen skal skabe bedre plads – særligt til fodgængerne – i bymidten.

Mange cyklister på Frederiksberg stiller cyklerne uden for de opstillede stativer, og det giver udfordringer i bymidten. Derfor genoptager Frederiksberg Kommune nu et forsøg, der skal skabe bedre plads på gangarealerne.

Frem til sommerferien flytter Frederiksberg Kommune nemlig igen cykler, der er stillet uden for stativerne inden for en afmærket zone, og sætter dem ned i cykelkælderen under gymnasiet, hvor ejeren kan hente dem. Indsatsen er et forsøg, der er godkendt af Vejdirektoratet.

Zonen omfatter Solbjerg Plads og Frederiksberg metroforplads. Der er skiltet om forsøget ved alle indgange til området. Derudover er der opsat informationstavler i zonen. Der er 1154 cykel p-pladser inden for zonen og 2083 umiddelbart udenfor.

Når Frederiksberg Kommune genoptager ordningen, skyldes det, at det seneste forsøg skete under coronanedlukning, og derfor er resultaterne ikke entydige. Denne gang løber forsøget til 24. juni, og dernæst skal kommunen evaluere resultaterne.

Kilde

Foto: ABW