Frederiksberg Erhverv oplyser, at Frederiksberg Forsyning graver fortsat i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé – ny forventet slutdato 25. juni og weekendarbejde 5.-6. juni.

Frederiksberg Forsyning har meddelt følgende:

Vi arbejder fortsat på højtryk på Nyelandsvej og i krydset Nyelandsvej og Falkoner Allé og har pt. 18 medarbejdere, heraf 8 graveteams, koblet på opgaven. I sidste uge, uge 21, har vi bl.a.

• afsluttet renoveringen af stikledningen til brandhanen ud for Nyelandsvej 13
• sat en ny Ø300 ventil foran Frederiksberg Centeret – Falkoner Alle 21 – og reetableret
• skyllet transportledningen i Nyelandsvej og fjernet forureningskilden
• udført størstedelen af vandledningsarbejdet i krydset Nyelandsvej/Falkoner Alle – 80 % er udført på vestsiden og 95 % er udført på østsiden

Vi er stødt på lang række udfordringer undervejs, der desværre betyder, at projektet bliver forsinket, så den forventede slutdato nu er den 25. juni. Det indebærer desuden, at vi arbejder den kommende weekend den 5.-6. juni fra 9-16.

Vi har ramt en boks med et elkabel, hvis placering ikke var helt korrekt gengivet på kortene. Konstruktionen har vist sig at være i dårlig stand, og Radius har af hensyn til forsyningssikkerheden derfor besluttet at renovere den. Dette arbejde skal koordineres med vores, og det kommer til at betyde, at der skal graves yderligere i krydset.

Fordi både vand- og gasledninger i området er gamle og derfor porøse, har vi haft flere akutte brud, som har bidraget til at forsinke arbejdet.

Det har også vist sig at tage længere tid end forventet at skylle transportledningen ren.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk