Det ambitiøse iværksætterprojekt, Start-up City på Frederiksberg, kom mandag den 14. maj et vigtigt skridt videre, da Kommunalbestyrelsen besluttede at sende forslaget til lokalplan om Start-Up City i høring.

Danmarks – og Europas – mest ambitiøse iværksættere skal have et sted at bo, arbejde, eksperimentere og netværke. Det er visionen bag Start-up City Frederiksberg. Mandag vedtog Frederiksberg Kommunalbestyrelse at sende et forslag til lokalplan for det nye hus i høring. Huset skal ligge på Finsensvej 12 og kommer til at kunne rumme op til 550 iværksættere.

Foto: Anne Beth Witte

Bag projektet står blandt andre investoren og grundlæggeren af Just-Eat, Jesper Buch, kredsen bag SoHo i Kødbyen og ejendomsudviklervirksomheden KOM-KBH A/S, der i forvejen bygger og udlejer såkaldte co-working spaces.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er glad for planerne: ”De meget høje ambitioner bag Start-up City passer helt ind i Frederiksbergs satsning på iværksætteri. Med Start-up City får Frederiksberg det formentlig mest ambitiøse privatfinansierede iværksætterprojekt, der nogensinde er set herhjemme. Start-up City kommer til at lægge sig fint op af det stærke vidensmiljø om iværksætteri, som vi har på CBS og de mange planer CBS har for at udvikle det. Samtidigt kommer Start-up City til at forny hele området omkring den gamle posthusgrund. Nu skal vi have en god debat om lokalplansforslaget og byggeriets udformning, inden vi beslutter at gå videre med projektet”, siger han.

Jesper Buch lægger vægt på, at Start-up City skal give iværksætteriet i Danmark et markant løft:
”Vi skal op i et højere gear, hvis vi skal løfte start-up miljøet herhjemme. For der mangler hverken kapital, ideer eller vilje. At starte en virksomhed er krævende og kræver et enormt fokus. Nu kommer vi med rammerne for de allermest ambitiøse iværksættere, hvor de kan arbejde, netværke, inspirere og bo i et og samme hus. Det vil give et boost – til den enkelte iværksætter såvel som til hele Start-up scenen herhjemme.”

Start-up City skal ligge på Finsensvej 12, hvor Post Nord tidligere har haft postdistribution. Der er allerede en god dialog mellem naboerne og Frederiksberg Kommune, og den dialog skal fortsætte i lokalplansprocessen, understreger formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V): ”Dette projekt forener erhvervspolitik og byudvikling på en meget flot måde. Det er et imponerende og ambitiøst projekt, som ligger på vores bord. Et projekt som kommer til at forandre Finsensvejområdet på den gode måde. Jeg glæder mig til at debattere forslaget med både naboer og andre interesserede,” siger han.

Forslaget går ud på et etagebyggeri på seks etager mod Finsensvej og en højere bygning ind mod metroen og TEC. Som en del af projektet vil der komme en åben attraktiv plads på området og en bro for fodgængere og cyklister henover metroen, som kommer til at knytte hele området bedre sammen. Når lokalplanen har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2018, skal den i høring, inden den kan vedtages i efteråret.

Fakta – start-up city.
Hus på Finsensvej 12 med plads til 550 iværksættere.
Iværksættere skal søge om at komme ind i huset. Bliver deres ansøgning godkendt kan de leje sig billigt ind og få rammerne til at fokusere 100 procent på deres opgave.
Start-up City er 100 procent privat finansieret.
Projektet er udviklet i samarbejde mellem ejendomsudvikleren Kom-kbh, Jesper-Buch og kontorfællesskabet SoHo.
Med forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg lægges der op til en række attraktive byrum og en bro for fodgængere og cyklister henover metroen over mod TEC.
KOM-KBH har købt grunden Finsensvej 12 af Post Nord, hvis postdistribution på stedet er lukket.
Forslag til lokalplan kan ses på Frederiksberg.dk (punkt 116 til Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2018)
Der er borgermøde om forslaget den 21. juni 2018 klokken 19-21 i Kedel-Hallen (Nyelandsvej 75A).

Læs mere her.