Når Prins Henriks Skole flytter til Rolighedsvej om nogle år, bliver der mulighed for at skabe et unikt bymiljø på skolens gamle område mellem Værnedamsvej, Frederiksberg Allé, Sankt Thomas Allé og Gammel Kongevej.

Boliger, caféer, små butikker, værksteder, gallerier, et mindre byhotel og småerhverv. Det er nogle af de elementer, der kan komme på området, hvor Prins Henrik Skole ligger nu.  Frederiksberg Kommunalbestyrelse vedtog mandag en vision for området, og den lægger op til maksimalt samspil med det eksisterende miljø – og til inddragelse af beboere og interessenter.

Foto: ABW

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) lægger stor vægt på, at området kommer til at spille godt sammen med det omkringliggende miljø: ”Det er ikke ofte, et område som det pågældende bliver ledigt, så det er en spændende mulighed, der opstår om nogle år. Derfor begynder vi allerede nu at forberede os, så vi både kan bibeholde alle de værdier, der er i forvejen og skabe nye muligheder – alt sammen i samarbejde med lokalsamfundet. Det skal vi sikre i den fortsatte politiske behandling,” siger han.

Skolens område er på cirka 5.160 kvadratmeter og rummer tre klassiske bygninger og en skolegård. Bygningerne blev opført i 1855 og 1880 og var nogle af de første byggerier i området. Siden da er de øvrige karréer opført rundt om skolen og har dannet den helt karakteristiske struktur, vi kender i dag.

Det er Ejendomsselskabet Den Franske Skole ApS, der ejer Prins Henriks Skole, som skal sælge skolen, så området kan blive udviklet. Formand for ejendomsselskabet, Anders Torbøl siger: ”Vi er glade for, at vi skal flytte, men vi kommer til at savne miljøet omkring Værnedamsvej. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til udviklingen af området, når vi en dag sælger skolen. Derfor lægger vi vægt på at involvere naboerne i den proces”.

Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V) oplyser, at By- og Miljøudvalget har ladet sig inspirere af blandt andre Hackesher Hofe i Berlin, Marais-kvarteret i Paris og stemningen på Værnedamsvej og Tullinsgade: ”Vi ved, at Værnedamsvej er et helt særligt sted i byen. Ambitionen er at udvide det charmerende liv fra Værnedamsvej ved at omdanne den nuværende skolegård til et spændende, levende og eksklusivt byrum med forbindelser på tværs. Første skridt er dialog, så en startredegørelse og offentlig høring, og dernæst skal vi i gang med en lokalplan. For det er meget vigtigt, at vi får så mange input som muligt i den kommende proces, så området bliver endnu bedre,” siger han.

Der er åbent hus i skolens gymnastiksal onsdag den 13. juni klokken 17.15 til 19.00. Alle er velkomne til at komme og høre mere om projektet.

Det kommende arbejde forventes at strække sig til sidste del af 2019. Det er endnu uvist, hvornår Prins Henriks Skole flytter. Årsagen til ønsket om at flytte er, at skolen har brug for mere plads.

Se mere her.