Skilsmisser går hårdt ud over børn og især når forældrene har mange konflikter. Derfor har forskere fra Københavns Universitet undersøgt, hvordan man med simple digitale værktøjer kan gøre en reel forskel for fraskilte familier. Løsningen hedder SES, er udbredt i både Danmark, Sverige og Island og 1. september 2022 lanceres SES NXT, som er udvidelsen specifikt henvendt til børn af skilte forældre.

Mere end 300.000 børn bor ikke sammen med begge forældre. For mange børn er forældrenes skilsmisse en krise af de helt store, men

Pressefoto

sådan behøver det ikke at være. Søren Sander og Gert Martin Hald, begge psykologer og forskere i skilsmisser, lancerede i 2019 værktøjet SES, der står for Samarbejde efter Skilsmisse.

Deres forskning fra Københavns Universitet viste nemlig tydeligt, at simple digitale værktøjer havde en stor effekt på skilsmisseramtes stressniveau og velbefindende. Og vigtigst af alt; de kunne påvise, at fraskilte forældre med et godt samarbejde også havde børn i bedre trivsel.

Nu lancerer de SES NXT: Et digitalt værktøj, som henvender sig direkte til de 3-17-årige, hvis forældre ikke bor sammen. Værktøjet tager bl.a. udgangspunkt i FN’s børnekonvention, som fastslår, at børn har ret til at blive hørt, ligesom de har ret til ikke at udtale sig.

– Vi er optagede af at gøre en mærkbar forskel for børn med skilte forældre. Børn kan fra en skilsmisse lære, at de ikke at værd at lytte på eller de kan lære det modsatte – at deres stemmer er vigtige, forklarer Søren Sander, psykolog, skilsmisseforsker og medstifter af SES. Han fortsætter: – Når børn er frustrerede eller føler sig ensomme, får de ofte et råd: Det skal du tale med en voksen om. Det er faktisk et godt råd. Men vi tager det råd et step videre og hjælper børnene med, hvordan de kan få betydningsfulde samtaler med voksne, venner og forældre om fx at bo to steder, få en bonusfamilie og lære at forstå sine egne følelser, slutter Søren Sander.

I et af modulerne i SES NXT får barnet hjælp og gode råd af andre børn. I et andet modul får de hjælp til at sige fra overfor forældrene, hvis de involverer dem i konflikter eller sender beskeder igennem dem.

Forskning fra Københavns Universitet viser, at ca. 3 ud af 10 oplever en høj grad eller meget høj grad af konflikt ifm. deres skilsmisse og at børn trives markant dårligere både fysisk, psykisk, blandt venner og i skolen, så snart deres forældre er i konflikt.

Pressefoto

SES NXT lanceres 1. september 2022 og er udviklet i samarbejde med Familieretshuset og en række kommuner. Læringen i SES NXT er emotionelt båret og sker på en legende måde gennem fx videoer, dilemmaer og simple øvelser. SES NXT består af 10 temaer, som er aldersdifferentieret, så de 3-5-årige ikke ser det samme som de 6-12-årige eller de 13-17-årige. Jo ældre barnet er, jo mindre er den voksne involveret.

I forbindelse med lanceringen igangsættes samtidigt et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Universitet. Målet er at dokumentere om SES NXT styrker børns trivsel.

På ses.dk/ses-for-fagfolk findes en komplet liste over de kommuner og afdelinger af Familieretshuset, som har en licens og tilbyder SES til borgerne.

Om SES

Samarbejde efter Skilsmisse (SES) er en health-tech stiftet af forskere fra Københavns Universitet. SES tilbyder en evidensbaseret, digital intervention til skilsmissefamilier og værktøjer og materialer til fagprofessionelle, som arbejder med udsatte familier.

Tusinder af familier i Danmark, Sverige og på Island har allerede benyttet værktøjerne fra SES og hver dag kommer der nye brugere til.

I samarbejde med Børne- og Socialministeriet og Familieretshuset er SES undersøgt i et treårigt, randomiseret, kontrolleret studie (RCT) blandt 1.856 fraskilte danskere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Resultaterne, som er udgivet i 16 fagfællebedømte artikler, viser at de fraskilte der benyttede SES havde:

· Færre symptomer på stress, depression og angst

· Mindre fjendtlighed og bedre forudsætninger for at indgå i et forældresamarbejde

· 5,5 færre sygedage målt over en 12-måneders periode

COWI har beregnet værdien ved brugen af SES baseret på den effekt forskningsgruppen på Københavns Universitet har påvist. Den udgør i alt 34.600 kr. pr. person, som fordeles med 44% til det offentlige, 29% til den fraskilte selv og 27% til den fraskiltes arbejdsplads, da den fraskilte der bruger SES bliver mindre tilbøjelig til at lide af depression, angst, somatisering, konflikt og stress.

Kilde.