Under smittespredningen af COVID-19 vurderede regeringen, at Danmark ikke havde de nødvendige lagre af værnemidler at trække på. På kort tid sørgede Styrelsen for Forsyningssikkerhed for, sammen med danske regioner og kommuner, at opbygge robuste lagre af værnemidler.

Det reelle forbrug af værnemidler har dog vist sig at være meget mindre end nødvendigt, meddeler styrelsen.

Myndighederne vurderer derfor, at lagrene kan nedjusteres selv under den stigende smitte, som vi har set denne vinter.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed går nu i gang med at nedbringe lagrene i et samarbejde med kommuner og regioner samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

De nuværende lagre skal ligesom i dag fortsat kunne dække behovet for værnemidler i 6 måneder. Til forskel fra tidligere – hvor forbruget blev beregnet ud fra et teoretisk estimat – beregnes forbruget nu på baggrund af erfaringerne med det reelle forbrug af værnemidler.

Det vil variere, hvor meget beholdningen af hver enkelt type af værnemiddel skal nedjusteres. F.eks. skal antallet af handsker og kitler omtrent halveres, mens lageret af visirer skal nedbringes med cirka en tredjedel. Lagrene vil først og fremmest blive nedbragt ved, at regioner og kommuner aftager så meget som muligt til forbrug i sundheds- og ældreplejen. Herudover forventes det, at en del af værnemidlerne vil blive solgt til eksterne parter eller doneret til lande med behov. I sidste ende vil nogle af værnemidlerne skulle kasseres, hvis lagrene ikke når at blive nedbragt, før holdbarheden udløber.

På lagrene opmagasineres en række forskellige værnemidler. På nuværende tidspunkt er bl.a. følgende på lager:
• Over 1,6 mia. handsker
• Over 220 mio. mundbind
• Over 27 mio. kitler
• Over 6 mio. liter håndsprit

Nedbringelsen af lagrene vil pågå over de kommende år.

Der er 220 mio. mundbind på lager. Foto: ABW