Målet om, at hver fjerde unge skal starte på en erhvervsuddannelse, er ikke nået. Til gengæld er der flere af dem, der starter, som gennemfører uddannelsen, og de bliver samtidig dygtigere. Det viser en ny statusredegørelse for erhvervsuddannelsesreformen.

20 procent af dem, der søgte ind på en ungdomsuddannelse i 2021, søgte en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Dermed er der langt til målet om, at 30 procent skal starte på en erhvervsuddannelse i 2025.

Det er en af konklusionerne i den nye statusredegørelse for erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Der er store regionale forskelle i søgningen, og det er især i Nordsjælland og hovedstadsområdet, at søgningen til erhvervsuddannelserne halter efter.

Reformen af erhvervsuddannelserne skal sikre et markant løft af uddannelserne, højne kvaliteten og sikre bedre trivsel blandt eleverne. Og her er der positive takter i statusredegørelsen.

Af de elever, der startede på en erhvervsuddannelse i 2020, forventes 59 procent at gennemføre uddannelsen mod 51 procent i 2014. Det er på niveau med ambitionen om, at seks ud af ti skal færdiggøre deres uddannelse. Samtidig viser redegørelsen, at andelen af elever, der starter på hovedforløbet inden for tre måneder efter grundforløbets afslutning er steget fra 44 procent før reformen til 53 procent i 2019.

Et af målene med reformen var også, at alle elever skal udfordres fagligt. Her viser redegørelsen, at der siden 2015 er sket en fordobling i andelen af elever, der har mindst ét fag på højere niveau end det obligatoriske, og en tredobling i andelen af elever, der har fag på ekspertniveau.

Kilde. 

Foto: ABW