Frederiksberg Forsyning genoptager en række opgaver med fokus på sikkerhed og sundhed. Det oplyses på hjemmesiden.

De begynder som resten at Danmark at titte frem efter nedlukningen og indfaser en række opgaver, som kan udføres uden risiko for kunder og medarbejdere. Derfor vil du kunne møde dem oftere i bybilledet de kommende uger i takt med, at de begynder at genoptage deres opgaver. 

Helt konkret vil du opleve at de:
Afslutter gravearbejder, som var igangsat før nedlukningen
Udfører forebyggende og afhjælpende vedligehold på fjernvarmenettet
Udfører fjernvarmeservice og andre opgaver i varmekældrene
Udskifter Smart City Access Points i mindre omfang
Forbereder kommende projekter fx ved besigtigelser

Alle opgaver igangsættes efter en risikovurdering af opgaven for at sikre, at de tager alle mulige forbehold ift. COVID-19.

Du kan fortsat desværre ikke få hjælp ved fysisk henvendelse på Stæhr Johansensvej, men deres akutberedskab kører som altid, så har du akut brug for hjælp med vand, varme, bygas eller kloak, kan du altid ringe til dem på 38 18 50 00 – de har døgnvagt til akutte situationer, og du kan også som altid stille spørgsmål via mail til: service@frb-forsyning.dk. De læser og besvarer mails.