Familienetværk for mennesker, der på forskellige måder er udsatte, buldrer frem over hele landet – også på Frederiksberg. I løbet af de sidste to år har Blå Kors indgået 13 partnerskaber med lokale kirker. En ny undersøgelse blandt brugerne viser en imponerende effekt af at komme i netværket.

Familienetværket er for enlige og familier, som mangler et netværk at komme i. Brugerne kommer med meget forskellige baggrunde. Nogle kommer fra hjem med misbrug, hjem med en hårdt presset økonomi, hjem med forskellige diagnoser og sygdomme hos forældre eller børn, hjem med vold eller andre sociale problemer.

Foto: Anne Beth Witte

En stadig større del af danskerne føler sig sat udenfor samfundet. Nye undersøgelser viser, at afstanden mellem de fattigste ti procent i Danmark og resten af samfundet bliver stadigt større.

Der kan være meget tabu og stor ensomhed forbundet med at høre til blandt disse ti procent. Men et særligt koncept kaldet Familienetværket oplever stor succes med at tilbyde et fællesskab, hvor man ikke bare får hjælp, men også hjælper hinanden og indgår i et socialt fællesskab.

Undersøgelser lavet blandt brugerne viser, at effekten af at komme i et Familienetværk er enormt stor og har for manges vedkommende været direkte livsforandrende.

Stor stigning i livskvalitet.
Ifølge en undersøgelse lavet af Blå Kors Danmarks konsulentvirksomhed Evidentia oplever de mennesker, som kommer i familienetværkene, en forbedret livskvalitet.

Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at score deres livskvalitet før deltagelse i familienetværkene og deres livskvalitet i dag. Og der er en stor stigning i alle byer – fra 15 % og helt op til næsten 160 %.

“Datagrundlaget er selvfølgelig relativt begrænset, men med udgangspunkt i projektledernes og brugernes besvarelser er der slet ingen tvivl om, at samvær, netværksskabelse og tilbud om konkret hjælp fører til mindre ensomhed, bedre trivsel og en oplevelse af markant forbedret livskvalitet,” siger Blå Kors Danmarks generalsekretær Christian Bjerre.

Godt koncept, trist baggrund.
Christian Bjerre er særligt glad for de mange positive tilbagemeldinger, som de enkelte projektledere får fra brugerne. “Det er fantastisk at høre om brugere, som føler, at de har fået en familie, og som har fået troen på livet og sig selv tilbage – og for nogles vedkommende også er kommet ud af misbrug. Der er også mange, der udtrykker stor taknemlighed over at have fået nogen at kontakte, når det hele brænder på,” fortæller Christian Bjerre, der dog er ked af en enkelt ting: “Mens vi glæder os over at have et koncept, som hjælper så mange mennesker, må vi også bare sige, at det er overordentligt trist, at behovet er så stort.”

Undersøgelsen viser desuden, at 67 % af brugerne ikke kommer i andre former for netværk eller foreningsliv. Familienetværkene er derfor helt afgørende for oplevelsen af at være sammen med andre.

Fællesskab og fællesspisning.
Arbejdet omkring familienetværkene baserer sig på et stort antal frivillige. I alt er der omkring 180 frivillige fordelt på de 13 netværk.

Familienetværkene er i sit udgangspunkt bygget op om selve det at mødes, få en kop kaffe og afslutningsvis fællesspisning. Til hver mødegang er der arrangeret forskellige aktiviteter til børn og voksne. Ofte tages emner om økonomi, sundhed, familieliv og velvære op.

Herudover tilbydes en række andre aktiviteter for brugerne: Samtaler, bisidderarbejde, arrangementer m.v. Det er meget forskelligt fra netværk til netværk, hvor meget der foregår ud over åbningsdagene.

Fakta.
Familienetværket er et samarbejde mellem Blå Kors Danmark og lokale kirker.
Alle tilbud i Familienetværket er gratis – også fællesspisningen.
Der er Familienetværk i partnerskab med Blå Kors i følgende byer:

Esbjerg
Herning
Holbæk
Kolding
København (to stk.)
Middelfart
Nykøbing Falster
Næstved
Rønne
Vejle
Aalborg
Aarhus