Andelen af danskere, der ryger tobak, er faldet fra 2019 til 2020 med 2 procentpoint. Det skyldes primært, at færre unge ryger. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

18 procent af voksne danskere ryger, enten dagligt eller lejlighedsvist, og det er 2 procentpoint mindre end i 2019, hvor 20 procent af danskerne røg. Det viser nye tal fra undersøgelsen Danskernes Rygevaner, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen har fået gennemført.

Samtidig viser undersøgelsen, at færre danskere bruger af produkter med nikotin i. I 2020 er der 21 procent, der bruger mindst et nikotinprodukt, hvor det i 2019 var 23 procent.

Faldet ses særligt hos unge i alderen 15-29 år. Her er andelen, der ryger (dagligt og lejlighedsvist) faldet fra 26 procent i 2019 til 23 procent i 2020. Det er især blandt unge, der ryger dagligt, at der er sket et fald – 13 procent i 2019 til 10 procent i 2020.

Når der er færre unge, der ryger, kan det skyldes flere faktorer og blandt andet, at prisen på cigaretter er steget særligt det sidste halvår af 2020, hvor undersøgelsen er gennemført.

”Det er utrolig positivt, at vi allerede nu ser et fald, selv om prisstigningerne kun har været gennemført i kort tid, og tiltagene på baggrund af den Nationale Handleplan mod børn og unges rygning er vedtaget, men endnu ikke er taget i brug. Det er et godt første skridt, men vi skal være opmærksomme på, at der fortsat er en stor del af borgerne, der ryger. Det gælder særligt blandt børn og unge,” siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Faldet i andelen, der ryger, kan også hænge sammen med, at flere skoler og arbejdspladser har indført røgfri skole- og arbejdstid i løbet af 2020. De seneste tal fra Danskernes Rygevaner 2020 viser, at flere i undersøgelsen oplyser, at der er indført røgfri arbejdstid både indendørs og udendørs – en stigning fra 13 procent i 2019 til 19 procent i 2020.

”Det er glædeligt, at der er sket et i fald i antallet af danskere, der ryger, men vi står fortsat over for et langt sejt træk, så endnu flere dropper tobakken og nikotinen. I Lungeforeningen har vi heldigvis under corona-pandemien oplevet, at danskerne generelt er optaget af at passe på deres lunger og deres sundhed. Vi håber, at den tendens fortsætter, så flere kan komme ud af deres tobak- og nikotinafhængighed”, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

Det er positivt, at færre danskere ryger og bruger nikotinprodukter, men der er fortsat en stor andel af den danske befolkning, der ryger og/eller bruger nikotinprodukter. Med de nye forebyggende tiltag, der er vedtaget i Folketinget, bliver det derfor spændende at følge udviklingen mod en røgfri generation. Her bliver det samtidigt vigtigt at holde øje med, om flere holder op, eller om afhængigheden bare flytter fra et produkt som cigaretter til andre tobaks- eller nikotin produkter.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gennemført fra 30. september til 30. december (web-baseret spørgeskema) og fra 23. november til 30. december 2020 (telefoninterviews). Dataindsamlingsmetoden blev ændret i 2019, hvorfor tal fra 2019 og 2020 ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års undersøgelser.

Der er 13.785 deltagere i aldersgruppen 15 til 79 år i undersøgelsen, og dataindsamlingen er foretaget via en repræsentativ stikprøve trukket af Danmarks Statistik via det Centrale Personregister.

Undersøgelsen er repræsentativ på alder, køn, uddannelse og region. Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen på vegne af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Statens Institut for Folkesundhed har bearbejdet data fra undersøgelsen og udarbejdet rapporten:

Danskernes Rygevaner 2020 – delrapport 1: Nikotinafhængighed

Yderligere informationer om dataindsamlingsmetoden kan ses af dokumentet Metodedokumentation Danskernes Rygevaner 2020 udarbejdet af DST Survey.