”Sammedagsundersøgelse” er en betegnelse, der i stigende grad anvendes i sundhedsvæsenet, når flere indsatser, for eksempel blodprøvetagning, en bestemt undersøgelse og samtale med læge eller sygeplejerske, samles på én dag. Nogle steder kendt under mantraet ’samme dag under samme tag’. Hensigten er, at skabe mere sammenhæng for patienten og mindske antallet af gange, hvor patienten skal møde op.

I anbefalingerne benytter Sundhedsstyrelsen begrebet sammedagsundersøgelse om en samling af flere dele af en årlig status eller en mellemliggende konsultation for diabetes. Både når det foregår i almen praksis, i ambulatorier på sygehuse og på Steno Diabetes Centre.

Formålet med anbefalingerne er, at skabe mere sammenhæng samt lettere og mere effektive forløb for diabetespatienter ved, at antallet af fremmøder mindskes.

”Patienten får med andre ord klaret flere ting samtidig, når vedkommende alligevel er afsted. Samtidig er det målet, at flere patienter møder op til samtlige undersøgelser og tjek, som er nødvendige for dem, fordi de er lettere at overskue. Slutmålet er, at flere mennesker med diabetes får en mere velreguleret sygdom,” forklarer Elsa Martha Eriksen, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Samtidig er der også viden, som peger i retning af, at der er en gruppe af patienter, som ikke nødvendigvis vil få gavn af dette tilbud.

”Patienter, der i forvejen har svært ved at overskue et besøg på sygehuset eller hos deres praktiserende læge, får ikke lettere ved at møde op, når undersøgelserne samles, og besøgets varighed bliver endnu længere. Her skal der andre løsninger til, og det berører vi også i anbefalingerne,” siger Elsa Martha Eriksen.

Når anbefalingerne er offentliggjort, skal de formidles til regioner og almen praksis med henblik på udbredelse af modeller for sammedagsundersøgelse i sundhedsvæsenet.

Anbefalingerne er udarbejdet med bidrag fra en bredt sammensat arbejdsgruppe primært bestående af sundhedsprofessionelle, som arbejder med diabetespatienter til daglig og patientrepræsentanter.

Udarbejdelsen af anbefalingerne for sammedagsundersøgelse for mennesker med diabetes er et af initiativerne under Den Nationale Handlingsplan for Diabetes 2017-2020.

Læs mere her

Foto: ABW