Kommunalvalget nærmer sig og traditionen tro afholder biblioteket kommunalvalgsdebatter. Den 26. oktober handler det om implementeringen af FN’s verdensmål på Frederiksberg.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. I 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udformes en handlingsplan, som beskriver, hvordan Frederiksberg som virksomhed og by vil bidrage til at indfri verdensmålene.

Hvordan går det egentligt med at implementere verdensmålene på Frederiksberg? Er det en politisk neutral opgave eller derimod som politikeren Henrik Dahl udtrykker det: “En trojansk hest designet til at smugle socialisme ind af bagdøren”?

Læs mere her: https://fkb.dk/arrangementer/foredrag-debat/kommunalvalgsdebat-det-globale-i-det-lokale

Foto: ABW