Måske har du en følelse af, at du har et klart svar på spørgsmålet – og måske ikke. Under alle omstændigheder er jeg sikker på, at spørgsmålet sætter dine tanker i gang.

Hvad betyder begrebet ordentlig? Hvad definerer det ordentlige menneske? Hvilke handlinger? Hvilke tanker? Og kan vi altid holde os inden for det ordentlige?

Jeg ser ikke det ordentlige menneske som noget statisk eller definitivt, noget, vi enten er eller ikke er. Jeg ser det ordentlige som et ideal, vi kan stræbe efter og handle ud fra. Et ideal, som kan guide os til at være bedre mennesker – både overfor os selv og hinanden.

Pia Søltoft og Tormod Tingstad har skrevet en fantastisk og inspirerende bog – Kunsten at blive et ordentligt menneske. Det er en bog, som tvinger dig til at tænke og forholde dig til dig selv og den måde, du agerer på. Den praksisnære tilgang hjælper dig til at skabe en faktisk forandring i din hverdag som leder og menneske.

Udgangspunktet er de syv laster, som du skal bekæmpe med de syv dyder – på en balanceret og motiverende måde, hvor du bliver udfordret og udvikler din etiske dømmekraft, mens du får syv pejlemærker, du kan bruge i dit lederskab og i dit liv.

Derfor er bogen naturligvis at finde på litteraturlisten til protreptikeruddannelsen – en uddannelse, som i den grad vil hjælpe dig med at definere, hvad det gode, tænkende menneske er for dig – og støtte dig i din udvikling hen mod idealet.

Du kan tage protreptikeruddannelsen i København, med opstart d. 15. marts 2023. Er du interesseret i at høre mere om protreptikeruddannelsen, og hvordan du gennem protreptisk arbejde kan udvikle dig som menneske og leder, kan du tilmelde dig et gratis og uforpligtende online informationsmøde lige her: https://ztrong.dk/tilmeldingsblanket/?pid=1171

Hvad er et ordentligt menneske for dig?

Maibritt Isberg Andersen, direktør i ZTRONG