​​​​​​​Frederiksberg Kommune køber Frederiksberg Hospital af Region Hovedstaden for at skabe et helt nyt bykvarter midt på Frederiksberg. Overtagelsen sker med udgangen af 2025, når Region Hovedstaden har flyttet hospitalets afdelinger til det nye hospital på Bispebjerg. Hele omdannelsen af området er tidligst færdig i 2035. Grunden er cirka 106.000 kvadratmeter.

I de kommende år skal grunden og bygningerne på Frederiksberg Hospital omdannes til et nyt kvarter med en blanding af boliger, erhverv, grønne områder og offentlige funktioner. Det står klart, efter Frederiksberg Kommune har købt hospitalet, grunden og bygningerne af Region hovedstaden. Frederiksberg Kommune har allerede udarbejdet en vision for området, og borgmester Simon Aggesen (C) ser frem til arbejdet med at gøre visionen til virkelighed:

”Det er en enestående mulighed for Frederiksberg, at vi kan købe og omdanne et så stort område. Nu skal vi udvikle området i tråd med visionen om at skabe et helt nyt bykvarter, som skal blive et aktiv for hele Frederiksberg. Med købet i dag sikrer kommunalbestyrelsen, at vi kan komme meget nærmere realisering af visionen om at skabe et grønt, blandet og bæredygtigt nyt kvarter til glæde for hele byen. Her skal ikke bygges højt og tæt. Vi vil bevare det grønne og tage afsæt i de historiske bygninger. Og det er vigtigt der kommer boliger for alle aldre og indkomstgrupper,” siger han.

Købesummen for hospitalet er 771 millioner kroner og betales i rater fra 2028 og frem. Finansieringen sker ved at Frederiksberg Kommune, i forlængelse af det kommende planlægningsarbejde, vil videresælge dele af området til forskellige former for boliger og til blandet erhverv. Der skal også være plads til kultur- og fritidsaktiviteter, mens kommunen vil bruge en mindre del af området til fremtidige kommunale servicetilbud såsom plejeboliger.

Læs mere her

Foto: ABW