Projektet gennemføres blandt andet for at sikre bedre forhold for fodgængere og cyklister. Der etableres også vejbump, lægges ny asfalt på kørebanen, og der plantes ca. 20 nye træer. Kommunalbestyrelsens principbeslutning om ekspropriation blev truffet på mødet den 1. november 2021.

Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, kap. 10, og berører ejendommene matr.nr. 25be Frederiksberg og matr.nr. 63p og 25cn Frederiksberg.

Åstedsforretning afholdes den 28. november 2022 kl. 12.00 ved Platanvej 30, 1810 Frederiksberg C, og kl. 14.00 ved Platanvej 12, 1810 Frederiksberg C.

De berørte ejere og brugere af ejendommene er indvarslet individuelt via e-Boks.

Du kan se arealfortegnelse og ekspropriationsplan i Borgerservice og på www.frederiksberg.dk/byudvikling under ”Platanvej”.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der kan have en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ekspropriationen, kan du kontakte Tine Lundin Marstrand, tlf. 2898 4019, e-mail  tija06@frederiksberg.dk.

Foto ABW

Kilde.