Det er travle tider i dag. Det har faktisk længe været travlt. Har du ikke bemærket det? Nej, det har du sikkert haft for travlt til. Travlheden efterlader sjældent sprækker til undren og til dvælen ved alt det vi ikke spørger os selv om, men som vi egentlig er dybt påvirkede af. Det er i travlheden at eksistensen bliver tingsliggjort og fremmedgjort – er der vist nok nogen der har sagt noget om engang – når vi skal gøre og have for at kunne være. Og når vi skal gøre og have mere og mere, så vi til sidst måske endda glemmer at vi også skulle være, så begynder vi for alvor at mærke, at vi ikke længere, ja, mærker.

Foto ABW

EksistensAkademiet handler dog ikke om gøren eller haven, men om væren. Vi er først og fremmest. Når man en gang imellem oplever at stoppe op og et øjeblik tager en pause fra travlheden, og rent faktisk er, så kan man opleve det specielle at alle spørgsmålene kommer væltende. Alle de spørgsmål mennesket igennem historien har stillet sig selv. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad er meningen med tilværelsen? Er der mere mellem himmel og jord? Det er de eksistentielle spørgsmål, som vi ikke har tid til i hverdagen. Heldigvis ligger EksistensAkademiets foredrag på helligdage – søndag aftener – og der har vi da tid!

Første aften: Hvem er Jesus?
En af dem der siger han har svaret eller sandheden, ja faktisk siger han er sandheden, er Jesus. Søndag den 18. september er temaet da også: Hvem er Jesus? Eva Ravn Møenbak (Lektor emeritus, cand. mag et art i religion, fransk og hebraisk) vil belyse spørgsmålet fra nogle spændende vinkler og hun spørger blandt andet religionerne: er Jesus en avatar af Vishnu, jøde, kristen eller muslim? Har han overhovedet eksisteret? Hvorfor er han så interessant?

Til aftenerne er der plads til sprækkerne i vores fasttømrede verdensbilleder. Der er plads til de spørgsmål og forskellige svar, som overskrider det målbare og rent håndgribelige. De spørgsmål eller svar som måske ikke er relevante for mig, når jeg er travlt optaget med at løse en opgave på mit arbejde, studie eller bare er travlt optaget med at få hverdagen til at hænge sammen. De store eksistentielle spørgsmål har jeg ikke brug for, når jeg har travlt – der har jeg brug for løsninger. Men spørgsmål og emner som er relevante som en grundtone og essens, for de liv som vi lever som grundlæggende undrende og spørgende eksistenser, de spørgsmål er der noget ved at turde dykke ned i. Så det gør vi!

Anden aften: Tro og videnskab
Måske er svaret at finde i videnskaben og måske peger videnskaben til tider på alt det vi ikke ved – endnu fristes man til at sige. Søndag den 30. oktober har vi temaet ”Tro og videnskab” oppe at vende. Dr. Scient i videnskabshistorie, Professor, Ph.D. m.m. Peter Øhrstrøm spørger om der er en modsætning mellem kristen tro og videnskab? Hvorfor opstod moderne naturvidenskab i en kristen kultursammenhæng? Og i forlængelse heraf giver det så mening som videnskabeligt menneske at tro på Gud som skaber?

Tredje aften: Tolkien: Ringenes Herre – en moderne myte
Det er altså grundvandet og grundfortællingerne vi vil ned og drikke af, og søndag den 20. november tager vi fat på en af de fortællinger under temaet ”Tolkien: Ringenes Herre – en moderne myte”. Bent Bjerring-Nielsen, præst med meget mere, spørger om hvad der var Tolkiens inspiration til at skrive Ringenes Herre? Hvad betød hans selvopfundne sprog i processen? Og kulturelt kontekstuelt i hvilken forstand er Ringenes Herre et kristent værk?

Fjerde aften: Klar tale
For kulturen vi befinder os i, er dybt vævet sammen med og præget af kristendommen. Det kommer vi ikke udenom og derfor skal vi netop indenom! Til søndag den 22. januar, den sidste aften i dette første semester, har vi inviteret underviser, forfatter og foredragsholder (ja igen med mere), Carsten Fog Hansen, til at kommunikere til og med os under temaet ”Klar tale” – hvordan taler jeg så jeg bliver forstået? Hvordan bliver jeg en skarp formidler? Og da vi som nævnt jo også skal indenom kulturen og kristendommens rammer spørger han – kommunikerer Gud?

Man kan miste pusten over alle de aftener som man alligevel skal sætte af – fire styks. Dog ønsker vi jo netop at invitere dig væk fra travlheden, bare et øjeblik og dykke ned i noget af det, som vi måske har så travlt med at komme væk fra.

Så kom med til nogle tankevækkende og indsigtsfyldte aftener – med masser af plads til undren, spørgen og samtale. Aftenerne er fra kl. 19-21, de er åbne for enhver, de er gratis og der vil være en lille forfriskning i form af kaffe, te og vand.

Program
Aftenerne er fra kl. 19-21 på adressen: Filippavej 3, 1928 Frederiksberg C i caféen – indgang via indkørslen.

– Søndag den 18. september – Eva Møenbak: Hvem er Jesus?
– Søndag den 30. oktober – Peter Øhrstrøm: Tro og videnskab
– Søndag den 20. november – Bent Bjerring-Nielsen: Tolkien: Ringenes Herrre – en moderne myte
– Søndag den 22. januar – Carsten Fog Hansen: Klar tale

Du kan læse mere på hjemmesiden her.