I denne uge lander de nye ejendomsskattebilletter for 2019 i din digitale postkasse, hvor du kan se, hvor meget du skal betale i 2019 – herunder også den andel, der er fastfrosset. Hvis du er fritaget for digital post, får du den i din fysiske postkasse.

1. rate skal betales senest den 1. februar 2019, og indbetalingskortet bliver sendt til dig i slutningen af januar 2019. Hvis du er tilmeldt betalingsservice, bliver betalingen trukket automatisk. I forbindelse med betalingen anbefaler Frederiksberg Kommune at tilmelde regningen til betalingsservice.

2. rate skal betales til sædvanlig tid den 1. august 2019.

Læs mere om ejendomsskattebillet (grundskyld) i Frederiksberg Kommune her.

Foto: Anne Beth Witte