Frederiksberg Kommune har i 2019 afsat en pulje til mindre cykelforbedringsprojekter, som de gerne vil have forslag til anvendelsen af. Puljen er et supplement til de ting, som de allerede gør, som f.eks. at bygge flere cykelstier.

Der er et beløb på 145.000 kr. til rådighed, og der kan både gives forslag til fysiske forbedringer for cyklister, men også mere bløde aktiviteter som kampagner og information. Midlerne kan udelukkende anvendes på aktiviteter, der foregår på offentlige arealer.

Du kan sende dit forslag til cyklister@frederiksberg.dk senest den 1. august 2019. Læs mere her.