Vil du bidrage til en mere grøn by, kan du ansøge om at få en gadehave tæt ved din bolig. Du skal selv dyrke og passe haven, men Frederiksberg Kommune hjælper dig i gang. Ansøgningsfrist den 1. juni.

Har du lyst til at stå for en gadehave tæt ved din bolig? En lille have, hvor du kan nyde blomsterne og bierne?

Frederiksberg Kommune inviterer til et samarbejde, hvor vi i fællesskab gør byen mere grøn. Som gadehaveejer er du med til at gøre Frederiksberg til en mere frodig by til stor glæde for de mennesker der bor, arbejder eller bruger byen. Og ikke mindst gør du biodiversiteten en tjeneste ved at skabe levesteder for byens smådyr og insekter.

Læs mere her

Foto: JTL