Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag en rapport om børn, unge og forældres brug af digitale medier. Resultaterne bliver diskuteret på et webinar med unge, eksperter og fagpersoner på området. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag en rapport om børn, unge og forældres brug af digitale medier. Resultaterne bliver diskuteret på et webinar med unge, eksperter og fagpersoner på området.

Rapporten ”Digitale mediers betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge” udarbejdet af Københavns Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, ser blandt andet på, om deres brug af digitale medier kan føre til stress.

”Nutidens børn og unge er vokset op med, at der er smartphones, tablets og computere omkring dem, og de er vant til at bruge medierne hele tiden i deres hverdag. Men vi mangler viden om, hvordan det påvirker deres sundhed og trivsel, og om deres skærmbrug styrker eller svækker gode venskaber og sociale relationer. Derfor er vi optagede af at se, hvilken betydning skærmbrug har for børn og unges sociale trivsel og deres oplevelse af at føle sig stressede,” siger projektleder i Center for Sundhed og digitale medier, Annemette Høgedal.

Rapporten viser, at skærmbrug samlet set både kan have en positiv og negativ indflydelse på den sociale trivsel. Brugen af digitale medier ser ud til at kunne styrke venskaber og dermed påvirke børn og unges sociale trivsel positivt. Rapporten viser omvendt, at hvis børn fx oplever mobning, som både foregår digitalt og i øvrige sammenhænge, bliver mobning kun endnu mere skadelig.

Rapporten har desuden undersøgt, hvordan skærmbrug i familien kan påvirke familiens relation. Den peger på, at den individuelle skærmbrug hos både forældrene og børnene kan påvirke kontakten mellem dem og kommunikationen negativt, særligt hos de yngste. Til gengæld har det en positiv betydning for relationen og kommunikationen mellem børn og forældre, når de er sammen om en digital aktivitet.

Et højt forbrug af sociale medier kan hænge sammen med en oplevelse af stress
Rapporten viser, at et højt skærmforbrug er forbundet med en bekymring for at gå glip af noget, i et omfang så det kan gå ud over børn og unges trivsel. Samtidig kan både manglende adgang til sin telefon og en oplevelse af at skulle være tilgængelig hele tiden føre til, at nogle børn og unge føler sig stressede.

Børn og unge med et højt forbrug af sociale medier sammenligner sig i højere grad med andre, og det kan særligt for pigernes vedkommende påvirke deres tilfredshed med, hvordan de ser ud negativt. Rapporten viser også, at børn og unges bekymring for at gå glip af noget på de sociale medier, kan hænge sammen med, at de går senere i seng og dermed sover mindre i løbet af natten.

Rapporten er sidste del af i alt fire nye litteraturgennemgange om børn og unges sundhed og digitale liv. På baggrund af rapporterne har Sundhedsstyrelsen skrevet en række anbefalinger, der skal give forældre en rettesnor, i forhold til hvad de kan overveje om skærmbrugen i familien. Anbefalingerne bliver præsenteret på et webinar i dag, den 2. november.

Deltag i webinaret

Læs rapporten:

Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fælles­skaber og stress blandt børn og unge

Læs om Center for sundhed og digitale medier og de kommende aktiviteter