Danske 9. klasseelever drikker oftere end tidligere, og både flere drenge og piger har været fulde den seneste måned. Blandt de unge, der drikker mest, er der også flere, der ryger dagligt, og flere, som har prøvet at ryge hash. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

I dag udkommer de danske resultater fra Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse, ESPAD, og resultaterne viser et kedeligt billede. Elever fra 9. klasse drikker i dag alkohol oftere, og rapporten viser også en sammenhæng mellem de unges brug af alkohol, tobak og illegale stoffer.

Siden 1999 er det ellers gået den rigtige vej, men den nye rapport viser, at de gode takter desværre er vendt siden 2015.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesenhed, Niels Sandø ser det som en foruroligende udvikling, og han mener, det tydeliggør nødvendigheden af et større fokus på den alkoholforebyggende indsats i udskolingen, og at forældre skal være mere opmærksomme på, om deres børn drikker. ”Stigningen blandt de unge, der drikker sig fulde, er et rigtig trist billede på vores dårlige alkoholkultur. Samtidig kan vi se, at mange af eleverne, der alle er mindreårige, får lov til at drikke derhjemme. Det er vigtigt, at vi som forældre og voksne tæt på de unge kommer mere på banen og tager et langt større ansvar for de unges drukkultur,” siger Niels Sandø.

Klar sammenhæng mellem brug af rusmidler.
Undersøgelsen bekræfter sammenhængen mellem de unges brug af alkohol, tobak og illegale stoffer. Blandt de elever der har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for de seneste 30 dage, er der markant flere, som også har prøvet at ryge hash inden for samme periode.

Samme sammenfald ses også mellem rygning og alkohol, hvor langt størstedelen af de elever, der har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for seneste måned, også ryger dagligt, mens lignende alkoholindtag ikke ses blandt elever, der ikke er dagligrygere.

Niels Sandø peger på, at en bred tilgang i rusmiddelforebyggelsen er nødvendig: ”At eksperimentere med alkohol, tobak og stoffer er et typisk ungdomsfænomen. Det er en tid, hvor unge bliver påvirket af deres jævnaldrende, men også hvor de spejler deres adfærd og holdninger op imod de voksne i deres liv. Den tydelige sammenhæng mellem de forskellige rusmidler fortæller, at forebyggelsesindsatsen over for de unge skal tænkes på tværs af alkohol, tobak og illegale stoffer, og at vi som voksne skal være opmærksomme på, hvordan vores adfærd og holdninger til de forskellige rusmidler har en afgørende betydning for de unges brug af tobak, alkohol og stoffer”.

Den europæiske rapport med sammenlignelige resultater fra øvrige europæiske lande forventes at offentliggøres i november 2020.

Se den samlede rapport og kort rapport med hovedresultater:

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019.

Nøgletal

  • 40 % af 9. klasseeleverne oplyser i 2019, at de har været fulde inden for den sidste måned, mens 32 % svarede det samme i 2015.
  • Andelen af elever, der har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed (binge-drinking) i løbet af de sidste 30 dage, er steget fra 57,1 % i 2015 til 59,4 % i 2019.
  • I alt har 12 % af de elever, som har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed i løbet af de seneste 30 dage, røget hash i samme periode. Blandt de elever, der ikke har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for de seneste 30 dage, gælder det kun for 0,6 %.
  • Der er en markant større andel i 2019, der har røget hash i løbet af de sidste 30 dage, blandt elever, der ryger cigaretter dagligt (41,0 %), end blandt elever, der ikke ryger cigaretter dagligt (3,7 %).
  • 17 % af eleverne i 2019 fortæller, at de nogensinde har prøvet at ryge hash, mens det gjaldt for 12 % i 2015.