Det er blandt andet det værktøj du lærer på protreptikeruddannelsen. Men hvad er protreptik?

Protreptik er et klassisk, græsk dialogkoncept, hvis formål er at vende (protrepo) den enkelte mod sine egne grundholdninger, basisværdier og væremåde.

Det er en besindelses-praksis, hvor den enkelte konfronteres med, hvad hun/han vil med sit liv som leder og som menneske.

Er du nysgerrig på, hvordan du via protreptik, kan blive en endnu bedre leder – som har det filosofiske lederskab med sig?

Infomøde d. 8.8. kl. 15-16.30 online: https://ztrong.dk/tilmeldingsblanket/?pid=2096

Om uddannelsen i København 13.9.: https://ztrong.dk/wp-content/uploads/2023/02/Udd.-folder-KBH-efteraar-2023.pdf

ZTRONG har specialiseret sig i at gøre protreptik praksisnær. De glæder sig til at møde dig.