Dansk Firmaidrætsforbunds Lokalforeningspulje på tre millioner kroner er nu åben for ansøgninger. Puljens formål er at styrke den lokale firmaidræt, og alle foreninger, der er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund, kan søge midler.

Dansk Firmaidrætsforbunds Lokalforeningspulje er med til at styrke den lokale firmaidræt, og firmaidrætsforeninger kan gennem puljen søge tilskud til aktiviteter og events for og med lokale arbejdspladser. Det gælder både eksisterende aktiviteter og events samt nye.

I 2018 skal op mod tre mio. kr. fordeles via puljen efter “først-til-mølle”-princippet samt især til lokale firmaidrætsforeninger. Dansk Firmaidrætsforbund har i hele landet 79 foreninger, og det er et stort ønske fra forbundets siden, at mange foreninger tager sig tid til at søge penge.

“Pengene skal ud og leve i foreningerne og skabe værdi lokalt. Og det kan gøres på mange måder. Det kan være, at én forening mangler nye mål eller bander til floorballbanen til deres stævne, en anden vil starte flere zumba-hold op, og søger derfor om penge til at uddanne nye instruktører, eller det kan være en tredje forening, der gerne vil skabe øget synlighed omkring og få flere deltagere til sin billardturnering ved at søge midler til markedsføring”, siger Peder Bisgaard, formand i Dansk Firmaidrætsforbund.

Resultat af politisk aftale.
Lokalforeningspuljen er et resultat af den aftale regeringen i slutningen af 2017 indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF om en ny og permanent fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger og formål. Midlerne udgør 72 mio. kr. årligt, hvoraf Dansk Firmaidrætsforbund i 2018 får tre mio. kr. til uddeling blandt lokale firmaidrætsforeninger over hele landet.

Der kan som udgangspunkt maksimalt ansøges om 35.000 kr. pr. ansøgning. Ansøgninger, som overstiger denne grænse, vil blive behandlet af styrelsen i Dansk Firmaidrætsforbund. Alle andre ansøgninger vil blev behandlet administrativt, og ansøger kan forvente svar inden for fem arbejdsdage.

Kontaktinformation.
Sigrid Ellegaard, kommunikationskonsulent, Dansk Firmaidrætsforbund, tlf: 5366 1104