Et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet vil undersøge borgernes oplevelse af Jobcentret, og hvordan vi kan forbedre indsatsen overfor de ledige. Forskerne vil derfor gerne i kontakt med borgere, der er utilfredse med deres forløb i Jobcenter Frederiksberg.

I foråret 2022 igangsatte Kommunalbestyrelsen en ekstern redegørelse af Arbejdsmarkedsafdelingen og Jobcentret. Redegørelsen skal bidrage til forståelsen af arbejdsmarkedsområdet og give grundlag for en yderligere styrkelse af dialogen med borgerne. Redegørelsen skal også komme med anbefalinger til Frederiksberg Kommunes fremtidige beskæftigelsesindsats, med et særligt fokus på at den opleves meningsfuld af borgerne.

Et af elementerne i redegørelsen er deltagelse i et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, som vil undersøge borgernes oplevelse af at blive inddraget og hørt i beskæftigelsesindsatsen. Forskningsprojektet har særligt fokus på, hvad de borgere, som er utilfredse med deres forløb i jobcentret, oplever er utilfredsstillende, og hvordan jobcentret kan forbedre deres tilgang.

Som led i forskningsprojektet har borgere fra Frederiksberg Kommune, der er utilfredse med deres forløb i Jobcentret på den ene eller anden måde, mulighed for at deltage.

Læs mere om, hvordan du kan deltage i forskningsprojektet i linket herunder.

Links
Invitation til deltagelse i forskningsprojekt – Aalborg Universitet

Foto ABW

Kilde.