Frederiksberg Kommune inviterer alle interesserede til online borgermøde om forslaget til Kommuneplan 2021 den 17. marts. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: ABW

Forslaget er i høring til 12. april, og alle meninger og holdninger er fortsat velkomne på Frederiksberg Kommunes høringsportal. Frederiksberg Kommunes nye forslag til kommuneplan beskriver Frederiksbergs fysiske udvikling i de kommende år. Planen er i høring til den 12. april, inden den skal behandles endeligt i kommunalbestyrelsen.

Der er allerede kommet meningstilkendegivelser på Frederiksberg Kommunes høringsportal, og borgmester Simon Aggesen (C) håber på endnu flere i forbindelse med borgermødet: ”Frederiksberg-borgerne går meget op i deres by og dens udvikling. Det er noget af det, der kendetegner byen, og som er med til at skabe dens unikke fællesskab og sammenhængskraft. Kommuneplanen er hjertet i byens udvikling, og derfor håber jeg på stor deltagelse i borgermødet og på, at endnu flere vil deltage i høringen og give deres mening til kende. Det vil give kommunalbestyrelsen det bedste grundlag at beslutte den endelige version af kommuneplanen på,” siger han.

Et af de gennemgående temaer i forslaget til kommuneplan er bæredygtighed, og derfor deltager medlem af Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsråd og direktør i Dansk Byplanlaboratorium Ellen Højgaard Jensen i mødet. Det glæder formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V) sig meget til: ”Det bliver særligt spændende at høre Ellen Højgaards perspektiv på kommuneplanen og dens mange idéer til bæredygtig byudvikling. Samtidig glæder jeg mig også til alle input, der kommer fra byens aktører og borgere. At udvikle en tæt by indebærer mange hensyn og dilemmaer, og derfor er grundlaget altid stærkest, når flest muligt har givet deres mening til kende,” siger han.

Mødet finder sted den 17. marts klokken 17.15 til 20. Alle kan deltage via et link på høringsportalen: blivhoert.frederiksberg.dk/borgermoeder

Temaerne er:

  • Klimabyen nu og i fremtiden – energi, klima og miljø
  • Byen for alle – blandet by, boliger i byen
  • Byen i byen – bevaring og god arkitektur
  • Vidensbyen – innovation, iværksætteri og vidensmiljøer