Den 31. marts 2023 er sidste mulighed for at blive PCR-testet i de offentligt tilgængelige covid-19-testcentre i Danmark. Herefter vil det kun være muligt at blive PCR-testet, såfremt en læge vurderer, at det er nødvendigt.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes faglige vurdering, har regeringen besluttet, at alle covid-19-testcentre skal lukkes senest den 31. marts 2023. Borgere, der ikke har et sundhedsfagligt behov for PCR-test, men ønsker en test i forbindelse med eksempelvis arbejde eller ferie, henvises efter den 31. marts 2023 til private testudbydere.

Selvom myndighedernes håndtering af covid-19 nu går ind i en ny fase, vil Statens Serum Institut fortsat overvåge covid-19-smitten. Overvågningen sker bl.a. gennem spildevandsovervågning og indberetninger fra praktiserende læger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ang. Covid-19 kan findes her. 

Det vil også forsat være muligt at finde covid-19-relateret information på www.coronasmitte.dk

Foto JTL

Kilde Statens Serum Institut